Zadośćuczynienie w razie śmierci osoby najbliższej

By |2020-08-31T06:54:41+00:0031 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|

Śmierć osoby niewątpliwie stanowi dla jej najbliższych zdarzenie, stanowiące źródło traumatycznych przeżyć. Należy mieć na uwadze, iż jeżeli do śmierci doszło w następstwie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą domagać się od osoby zobowiązanej zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia. Zgodnie bowiem z art. 446 § 4 ustawy z dnia 23 [...]

Możliwość komentowania Zadośćuczynienie w razie śmierci osoby najbliższej została wyłączona

Dziedziczenie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów – „trzynasta emerytura”.

By |2020-08-20T11:50:10+00:0020 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Pracy, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (tzw. trzynasta emerytura) dodatkowe świadczenie wypłacane jest z urzędu i świadczenie to wypłaca się w terminie spełniania innych świadczeń (np.: emerytury) przez organ rentowy. Artykuł 13 w/w ustawy wskazuje, w  punkcie 4, że w [...]

Możliwość komentowania Dziedziczenie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów – „trzynasta emerytura”. została wyłączona

Termin na udzielenie przez ubezpieczyciela odpowiedzi na reklamację

By |2020-07-29T07:11:27+00:0029 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|

Częstą praktyką ubezpieczycieli jest zamieszczanie w ramach wydawanej decyzji pouczenia zgodnie, z którym od przedmiotowej decyzji można odwołać się w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Należy mieć na uwadze, że powyższe nie ma żadnego odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa, a wskazany powyżej termin nie jest wiążący dla klienta, który może w każdym czasie [...]

Możliwość komentowania Termin na udzielenie przez ubezpieczyciela odpowiedzi na reklamację została wyłączona

Warunkowe umorzenie postępowania

By |2020-07-13T11:29:38+00:0013 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo o ruchu drogowym, Prawo Pracy, Prawo Rodzinne, Prawo Ubezpieczeń Społecznych, Prawo Wykroczeń|

Dnia 9 lipca bieżącego roku zapadł wyrok warunkowo umarzający postępowanie wobec kierowcy Seicento, który zderzył się z kolumną rządową. Co to oznacza? Warunkowe umorzenie powoduje, że sprawca zostaje uznany za winnego popełnienia przestępstwa, ale jednocześnie sąd odstępuje od ukarania takiego sprawcy, o ile będzie przestrzegał porządku prawnego przez określony, wskazany w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie./BJ

Możliwość komentowania Warunkowe umorzenie postępowania została wyłączona

Czy Komisja lekarska ZUS może zmienić orzeczenie lekarza orzecznika ZUS na niekorzyść ubezpieczonego?

By |2020-07-06T10:58:08+00:006 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|

Zgodnie z art. 16 ust. 1  ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.). stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ustala lekarz orzecznik lub komisja lekarska. Jednocześnie, [...]

Możliwość komentowania Czy Komisja lekarska ZUS może zmienić orzeczenie lekarza orzecznika ZUS na niekorzyść ubezpieczonego? została wyłączona

Płatność za L4 po wypadku komunikacyjnym

By |2020-06-26T10:50:04+00:0026 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|

Najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce i rozstroju zdrowia są wypadki komunikacyjne. Co z wysokością zasiłku chorobowego w przypadku, gdy nie jedziemy do pracy ani z pracy, a ulegamy wypadkowi komunikacyjnemu nie z naszej winy? W takiej sytuacji pracodawca, a następnie ZUS będzie wypłacał zgodnie z treścią art. 92 § 1 kodeksu pracy 80% wynagrodzenia danego [...]

Możliwość komentowania Płatność za L4 po wypadku komunikacyjnym została wyłączona

Czy w razie nabycia pojazdu umowa OC ulegnie automatycznemu przedłużeniu?

By |2020-06-23T11:34:21+00:0023 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|

Co do zasady, umowa ubezpieczenia OC ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie powiadomi na piśmie w określonym czasie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu. Należy jednak pamiętać, iż reguła ta nie znajduje zastosowania w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego. Mimo tego, iż na nowego posiadacza pojazdu przechodzą [...]

Możliwość komentowania Czy w razie nabycia pojazdu umowa OC ulegnie automatycznemu przedłużeniu? została wyłączona

Czy ZUS może zweryfikować ważność umowy o pracę?

By |2020-06-03T11:05:00+00:003 czerwca, 2020|Prawo Pracy, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|

Po zawarciu umowy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą a w konsekwencji po dokonaniu uiszczania przez płatnika składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość weryfikacji podstaw opłacania tychże składek, a więc de facto dokonuje weryfikacji ważności umowy o pracę. Jeżeli więc umowa o pracę zostanie uznana jako nieważna, to jednocześnie brak jest podstaw do [...]

Możliwość komentowania Czy ZUS może zweryfikować ważność umowy o pracę? została wyłączona

Nieopłacenie składek ZUS przez pracodawcę

By |2020-02-26T13:49:29+00:0026 listopada, 2019|Prawo Pracy, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|

Prawo pracy określa m.in. jakie zadania musi spełnić każdy pracodawca. Jednym z obowiązków właścicieli firm jest opłacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za siebie i pracowników. Są to składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne oraz opcjonalnie chorobowe. Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z tego zadania, to może spodziewać się poważnych konsekwencji finansowych, a nawet [...]

Możliwość komentowania Nieopłacenie składek ZUS przez pracodawcę została wyłączona

CZY SKŁADKI ZGROMADZONE W OFE LUB SUBKONCIE ZUS PODLEGAJĄ DZIEDZICZENIU?

By |2020-03-04T11:16:58+00:0010 września, 2019|Prawo Ubezpieczeń Społecznych|

Co prawda ustawodawca wprost nie ustanowił instytucji dziedziczenia składek, o których mowa w tytule niniejszego artykułu, jednak ustanowił sposób ich podziało w przypadku śmierci osoby do której zgromadzone środki należały. Dopiero w przypadku gdy do podziału w sposób przewidziany przepisami nie dojdzie, w ustawie systemowej jest mowa o dziedziczeniu. Składki w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) [...]

Możliwość komentowania CZY SKŁADKI ZGROMADZONE W OFE LUB SUBKONCIE ZUS PODLEGAJĄ DZIEDZICZENIU? została wyłączona
Przejdź do góry