Czy w przypadku zgubienia lub kradzieży prawa jazdy można dostać tymczasowe prawo jazdy?

By |2021-02-18T13:56:42+00:0018 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo o ruchu drogowym|

Wydziały komunikacji nie wydają tymczasowego prawa jazdy w przypadku zgubienia lub kradzieży prawa jazdy. Nawet jeżeli kierowca dostanie zaświadczenie o posiadaniu uprawnień z Urzędu, to nie będzie ono honorowane podczas policyjnej kontroli, bo taki dokument prawnie nie istnieje. W przypadku zgubienia lub kradzieży prawa jazdy, należy wyrobić je na nowo, co może trwać nawet do [...]

Możliwość komentowania Czy w przypadku zgubienia lub kradzieży prawa jazdy można dostać tymczasowe prawo jazdy? została wyłączona

Zbycie pojazdu a umowa ubezpieczenia.

By |2021-02-16T14:50:55+00:0016 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo o ruchu drogowym|

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do jego ubezpieczenia – jest to fakt powszechnie znany. W jaki jednak sposób zachować się w przypadku zakupu lub zbycia pojazdu, kiedy w dalszym ciągu jesteśmy stroną umowy ubezpieczenia. Ogólna zasada stanowi, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia OC, nie [...]

Możliwość komentowania Zbycie pojazdu a umowa ubezpieczenia. została wyłączona

Zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za prędkość.

By |2021-02-02T11:06:03+00:002 lutego, 2021|Artykuł, Prawo o ruchu drogowym|

Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym Policja zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem, w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub w sytuacji gdy kierujący pojazdem przewozi osoby w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.  Decyzję w przedmiocie zatrzymania wydaje Starosta, która jest decyzją [...]

Możliwość komentowania Zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za prędkość. została wyłączona

Czy wiesz jak ustalić kto jest ubezpieczycielem OC sprawcy kolizji drogowej?

By |2020-10-27T08:00:47+00:0027 października, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Karne, Prawo o ruchu drogowym|

Jeżeli uczestniczymy w kolizji drogowej, do której doszło z winy kierującego pojazdem mechanicznym, chcąc ustalić czy posiadacz danego pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC oraz to, który z podmiotów jest ubezpieczycielem wystarczy posiadać wiedzę co do numeru rejestracyjnego tego pojazdu. Dysponując tym numerem, za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego możliwe jest  uzyskanie informacji na temat [...]

Możliwość komentowania Czy wiesz jak ustalić kto jest ubezpieczycielem OC sprawcy kolizji drogowej? została wyłączona

Warunkowe umorzenie postępowania

By |2020-07-13T11:29:38+00:0013 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo o ruchu drogowym, Prawo Pracy, Prawo Rodzinne, Prawo Ubezpieczeń Społecznych, Prawo Wykroczeń|

Dnia 9 lipca bieżącego roku zapadł wyrok warunkowo umarzający postępowanie wobec kierowcy Seicento, który zderzył się z kolumną rządową. Co to oznacza? Warunkowe umorzenie powoduje, że sprawca zostaje uznany za winnego popełnienia przestępstwa, ale jednocześnie sąd odstępuje od ukarania takiego sprawcy, o ile będzie przestrzegał porządku prawnego przez określony, wskazany w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie./BJ

Możliwość komentowania Warunkowe umorzenie postępowania została wyłączona

Kto odpowiada za niezapięte pasy bezpieczeństwa? Kierujący czy pasażer?

By |2020-07-10T09:23:54+00:0010 lipca, 2020|Artykuł, Prawo o ruchu drogowym|

Za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa odpowiada osoba która tego obowiązku nie dopełniła. Ponadto informuję, że niezależnie od mandatu który może zostać nałożony na pasażera za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, kierujący pojazdem również (dodatkowo) może zostać ukarany mandatem w wys. 100 zł za kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa (art. 45 ust. [...]

Możliwość komentowania Kto odpowiada za niezapięte pasy bezpieczeństwa? Kierujący czy pasażer? została wyłączona

Opłata dodatkowa za parking

By |2020-07-09T12:18:52+00:009 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo o ruchu drogowym|

Często mylimy mandat karny za wykroczenie (który jest udzielany na mocy kodeksu wykroczeń i kodeksu w sprawach o wykroczenia) od wezwania do zapłaty za zaparkowanie samochodu bez uiszczenia opłaty. W tym drugim przypadku opłata jest naliczana na podstawie regulaminu danego parkingu lub uchwały urzędu, który jest właścicielem tego parkingu. Jeżeli nie zgadzamy się z treścią [...]

Możliwość komentowania Opłata dodatkowa za parking została wyłączona

Kiedy można parkować „pod prąd”?

By |2021-03-02T11:14:36+00:008 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo o ruchu drogowym|

W myśl polskich przepisów parkowanie przy lewej krawędzi ulicy jest dopuszczalne, jednakże wyłącznie w obszarze zabudowanym, na drogach o małym natężeniu ruchu lub drogach jednokierunkowych. Reguluje to artykuł 49 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ruchu drogowym, który zezwala na zatrzymanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni pod pewnymi warunkami: •    na drodze jednokierunkowej lub dwukierunkowej o małym natężeniu ruchu; •    na obszarze zabudowanym; •    po spełnieniu innych [...]

Możliwość komentowania Kiedy można parkować „pod prąd”? została wyłączona

Czy można spożywać alkohol w trakcie prowadzenia pojazdu?

By |2021-03-02T11:14:45+00:0019 maja, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo o ruchu drogowym|

Podkreślenia wymaga fakt, że nie jest bowiem nigdzie określone w przepisach, że nie możemy spożywać alkoholu w trakcie prowadzenia pojazdu, jest jedynie określone, że podczas kontroli drogowej, badanie poziomu wydychanego alkoholu, nie może przekroczyć 0,2 promila. Zatem jeżeli w trakcie jazdy napijemy się piwa - czego nie polecamy - nikt nie może nas ukarać pod [...]

Możliwość komentowania Czy można spożywać alkohol w trakcie prowadzenia pojazdu? została wyłączona
Przejdź do góry