Czy korzystając z sieci zawsze jesteśmy anonimowi?

By |2021-03-24T17:33:47+00:0024 marca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Karne|

Często korzystając z sieci jesteśmy przekonani o swojej anonimowości, co nie do końca jest zgodne z prawdą. Dostawca Internetu ma prawo na podstawie art. 159 ust. 2 pkt 4 Prawa telekomunikacyjnego odmówić przekazania danych IP użytkownika, jednak nie w każdym przypadku. Orzeczenie NSA I OSK 454/16 potwierdza możliwość uzyskania od podmiotu objętego tajemnica telekomunikacyjną dostępu [...]

Możliwość komentowania Czy korzystając z sieci zawsze jesteśmy anonimowi? została wyłączona

Podrabianie podpisu osoby wyrażającej na to zgodę. Czy jest to czyn karalny?

By |2021-02-17T08:56:13+00:0017 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Karne|

Podrobienie podpisu zgodnie z art. 270 § 1 kodeksu karnego stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Co więcej, ten przepis ma chronić pewność i autentyczność dokumentów, a nie osobę, której podpis zostaje podrobiony. Oznacza to, że jeżeli podrobimy czyjś podpis (nawet mamy lub taty), to będziemy podlegać karze przewidzianej [...]

Możliwość komentowania Podrabianie podpisu osoby wyrażającej na to zgodę. Czy jest to czyn karalny? została wyłączona

Wiek sprawcy, a odpowiedzialność karna.

By |2021-03-02T11:13:05+00:0012 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Karne|

Co do zasady, karnie odpowiada ten, kto ukończył lat 17 i po ukończeniu 17 roku życia popełnił przestępstwo. Od tej reguły zdarzają się jednak wyjątki. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się takich przestępstw, jak: zamach na życie Prezydenta RP, zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ,sprowadzenie katastrofy, piractwo, sprowadzenie katastrofy w ruchu, zgwałcenie [...]

Możliwość komentowania Wiek sprawcy, a odpowiedzialność karna. została wyłączona

Naruszenie dobra osobistego.

By |2021-01-26T14:26:07+00:0026 stycznia, 2021|Prawo Cywilne, Prawo Karne|

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego. W razie dokonanego naruszenia można żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w [...]

Możliwość komentowania Naruszenie dobra osobistego. została wyłączona

Wniesienie prywatnego aktu oskarżenia.

By |2021-01-14T08:56:56+00:0014 stycznia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Karne|

Polska procedura karna przewiduje obok trybu ścigania przestępstw z oskarżenia publicznego tryb prywatnoskargowy. Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego wskazane zostały ściśle w kodeksie karnym, tj.: – naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nietrwające dłużej niż 7 dni (art. 157 § 2 i 3 k.k.), – zniesławienie i pomówienie (art. 212 § 1 i 2 [...]

Możliwość komentowania Wniesienie prywatnego aktu oskarżenia. została wyłączona

Kradzież środków z konta bankowego a odpowiedzialność banku.

By |2020-12-18T14:25:03+00:0018 grudnia, 2020|Artykuł, Prawo Karne|

Wraz z rozwojem technologicznym społeczeństwa i powszechnego dostępu do Internetu rozwinięciu uległa tzw. cyberprzestępczość. Szczególnie uciążliwym przejawem tego rodzaju działalności jest kradzież środków z konta bankowego. Często ustalenie sprawcy przestępstwa jest niemożliwe, dlatego posiadacz rachunku bankowego powinien rozważyć skierowanie kroków prawnych wprost do banku. Zobowiązanie banku względem posiadacza rachunku kształtuje regulacja zawarta w art. 50 [...]

Możliwość komentowania Kradzież środków z konta bankowego a odpowiedzialność banku. została wyłączona

Klauzula dobrego samarytanina.

By |2020-12-11T13:21:10+00:0011 grudnia, 2020|Prawo Cywilne, Prawo Karne|

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19 w art. 23 wprowadza tzw. klauzulę dobrego Samarytanina. Wskazany artykuł przewiduje zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej za błędy medyczne popełnione podczas walki z epidemią COVID-19 (tj. w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w ramach rozpoznawania lub [...]

Możliwość komentowania Klauzula dobrego samarytanina. została wyłączona

Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności.

By |2020-12-01T14:21:32+00:001 grudnia, 2020|Artykuł, Prawo Karne|

Skazany na karę ograniczenia wolności może wnioskować do Sądu o zmianę formy jej wykonywania. Następuje to na etapie postępowania wykonawczego. Sąd może zmienić obowiązek wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne na potrącenie od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę, jak również zmienić formę kary w odwrotną stronę. Zgodnie z art. 63a § 1 ustawy [...]

Możliwość komentowania Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności. została wyłączona

Niepoczytalność.

By |2020-11-18T14:37:52+00:0018 listopada, 2020|Artykuł, Prawo Karne|

Nie każda osoba popełniająca przestępstwo poniesie odpowiedzialność karną. M.in. nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Należy jednak pamiętać, że ta sytuacja nie dotyczy osoby, która samodzielnie wprawiła się w stan niepoczytalności (np. wskutek wypicia [...]

Możliwość komentowania Niepoczytalność. została wyłączona

Kara ograniczenia wolności.

By |2020-11-17T11:47:48+00:0016 listopada, 2020|Artykuł, Prawo Karne|

Najbardziej znanymi karami w Polsce jest pozbawienie wolności oraz grzywna. Istnieje jednak coś pomiędzy dolegliwościami obu kar. Warto zaznaczyć, że istnieje także kara ograniczenia wolności. Polega ona bądź na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, bądź na potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez [...]

Możliwość komentowania Kara ograniczenia wolności. została wyłączona
Przejdź do góry