Nie każda osoba popełniająca przestępstwo poniesie odpowiedzialność karną. M.in. nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Należy jednak pamiętać, że ta sytuacja nie dotyczy osoby, która samodzielnie wprawiła się w stan niepoczytalności (np. wskutek wypicia alkoholu, zażycia leków lub innych środków odurzających), które będą odpowiadały na zwykłych zasadach./BJ