O CDO24

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far CDO24 has created 325 blog entries.

Wypowiedzenie umowy o kredyt

By |2021-11-23T13:10:23+00:0023 listopada, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne|

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank winien wezwać go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych (art. 75c ust. 1 u.p.b.). W wezwaniu tym bank powinien poinformować kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, [...]

Możliwość komentowania Wypowiedzenie umowy o kredyt została wyłączona

Czy zwolnienie dyscyplinarne wymaga konsultacji z zakładową organizacją związkową?

By |2021-11-08T14:31:40+00:008 listopada, 2021|Prawo Pracy|

Pracodawca może dyscyplinarnie zwolnić pracownika ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, a także popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem oraz zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Również [...]

Możliwość komentowania Czy zwolnienie dyscyplinarne wymaga konsultacji z zakładową organizacją związkową? została wyłączona

W jakiej formie pracodawca powinien zawiadomić pracownika o nałożeniu kary porządkowej?

By |2021-10-15T13:39:43+00:0015 października, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy o zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. Pismo o ukaraniu na ogół wręcza się w miejscu pracy, [...]

Możliwość komentowania W jakiej formie pracodawca powinien zawiadomić pracownika o nałożeniu kary porządkowej? została wyłączona

Jak liczyć tygodniowy okres wypowiedzenia?

By |2021-09-06T12:30:52+00:006 września, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Oznacza to, że jeżeli pracownikowi przysługuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia to Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się po upływie dwóch tygodni kalendarzowych, zatem sobota [...]

Możliwość komentowania Jak liczyć tygodniowy okres wypowiedzenia? została wyłączona

Czy istnieją ograniczenia w zakresie dziedziczenia gospodarstwa rolnego?

By |2021-08-20T13:46:52+00:0020 sierpnia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

W myśl art. 1059 kodeksu cywilnego Spadkobiercy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli w chwili otwarcia spadku: 1) stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej albo 2) mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, albo 3) są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo 4) są trwale niezdolni do pracy. Powyższy przepis [...]

Możliwość komentowania Czy istnieją ograniczenia w zakresie dziedziczenia gospodarstwa rolnego? została wyłączona

Czy oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć poprzez pełnomocnika?

By |2021-08-13T13:36:52+00:0013 sierpnia, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym./AB

Możliwość komentowania Czy oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć poprzez pełnomocnika? została wyłączona

Czy wiesz, że pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy?

By |2021-08-05T12:20:06+00:005 sierpnia, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Osobom niepełnosprawnym, świadczącym pracę przysługują z tego tytułu dodatkowe uprawnienia. Jednym z nich jest prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni. Dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany jest na takich samych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy. Podkreślić również należy, że prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chociażby [...]

Możliwość komentowania Czy wiesz, że pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy? została wyłączona

Czy można odziedziczyć roszczenie o zadośćuczynienie?

By |2021-07-29T13:28:04+00:0029 lipca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne|

Roszczenie o zadośćuczynienie ma specyficzny charakter, gdyż ma ono na celu rekompensatę doznanej przez daną osobę krzywdy. Zatem można przyjąć, iż jest to roszczenie osobiste, związane z osobą zmarłego, a więc nie powinno podlegać dziedziczeniu. Jednakże są jednak pewne wyjątki kiedy roszczenie o zadośćuczynienie może przejść na spadkobierców, a mianowicie wtedy gdy zostało uznane na [...]

Możliwość komentowania Czy można odziedziczyć roszczenie o zadośćuczynienie? została wyłączona

Czy wiesz kto ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego?

By |2021-07-21T08:21:54+00:0021 lipca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Odpowiedzialność za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego ponosi od chwili działu spadku spadkobierca, któremu to gospodarstwo przypadło, oraz spadkobiercy otrzymujący od niego spłaty. Każdy z tych spadkobierców ponosi odpowiedzialność w stosunku do wartości otrzymanego udziału. Odpowiedzialność za inne długi ponoszą wszyscy spadkobiercy na zasadach ogólnych./AB

Możliwość komentowania Czy wiesz kto ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego? została wyłączona

Czy pracodawca może wskazać pracownikowi termin urlopu wypoczynkowego?

By |2021-07-20T12:23:28+00:0020 lipca, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Zasadniczo termin urlopu wypoczynkowego winien być ustalony pomiędzy pracodawcą a pracownikiem Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 163 § 1 kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Tylko wyjątkowo Pracodawca może nakazać pracownikowi korzystanie z urlopu w [...]

Możliwość komentowania Czy pracodawca może wskazać pracownikowi termin urlopu wypoczynkowego? została wyłączona
Przejdź do góry