Wypowiedzenie umowy o kredyt

23 listopada, 2021|

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank winien wezwać go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych (art. 75c ust. 1 [...]

Czy zwolnienie dyscyplinarne wymaga konsultacji z zakładową organizacją związkową?

8 listopada, 2021|

Pracodawca może dyscyplinarnie zwolnić pracownika ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, a także popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest [...]

Jak liczyć tygodniowy okres wypowiedzenia?

6 września, 2021|

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Oznacza to, że jeżeli pracownikowi przysługuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia to Momentem rozpoczęcia biegu [...]

Czy można odziedziczyć roszczenie o zadośćuczynienie?

29 lipca, 2021|

Roszczenie o zadośćuczynienie ma specyficzny charakter, gdyż ma ono na celu rekompensatę doznanej przez daną osobę krzywdy. Zatem można przyjąć, iż jest to roszczenie osobiste, związane z osobą zmarłego, a więc nie powinno podlegać dziedziczeniu. [...]