Warunkowe umorzenie postępowania

By |2020-07-13T11:29:38+00:0013 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo o ruchu drogowym, Prawo Pracy, Prawo Rodzinne, Prawo Ubezpieczeń Społecznych, Prawo Wykroczeń|

Dnia 9 lipca bieżącego roku zapadł wyrok warunkowo umarzający postępowanie wobec kierowcy Seicento, który zderzył się z kolumną rządową. Co to oznacza? Warunkowe umorzenie powoduje, że sprawca zostaje uznany za winnego popełnienia przestępstwa, ale jednocześnie sąd odstępuje od ukarania takiego sprawcy, o ile będzie przestrzegał porządku prawnego przez określony, wskazany w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie./BJ

Możliwość komentowania Warunkowe umorzenie postępowania została wyłączona

Spożywanie posiłku w trakcie jazdy samochodem – nie dla wszystkich. Kto nie może zjeść kanapki za kierownicą?

By |2020-06-25T11:14:43+00:0025 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy, Prawo Wykroczeń|

Kierowca co do zasady może zgodnie z prawem spożywać jedzenie, jest jednak pewien wyjątek. Otóż nie można tego robić w pojazdach osobowych jeżeli są one naszym miejscem pracy, w tym przypadku będzie to dotyczyło m.in. taksówek. Taksówkarz, który akurat wiezie gdzieś klienta i zdecyduje się na posiłek podczas kursu dopuści się wykroczenia za co grozi [...]

Możliwość komentowania Spożywanie posiłku w trakcie jazdy samochodem – nie dla wszystkich. Kto nie może zjeść kanapki za kierownicą? została wyłączona

Dozwolona prędkość jazdy motocyklem z dzieckiem.

By |2020-06-05T13:42:14+00:005 czerwca, 2020|Prawo Wykroczeń|

Art. 20 ust. 6 pkt 3 Ustawy prawo o ruchu drogowym ogranicza maksymalną prędkość jazdy motocyklem (również z przyczepą), czterokołowcem czy motorowerem do 40km/h w sytuacji, gdy pasażerem jest dziecko do lat 7. Przepis z jednej strony jest jak najbardziej godny pochwały, gdyż wpływa na bezpieczeństwo poruszania się z dzieckiem niewątpliwe niebezpiecznymi pojazdami, jednakże prowadzenie [...]

Możliwość komentowania Dozwolona prędkość jazdy motocyklem z dzieckiem. została wyłączona

Czy w obliczu pandemii właściciel pensjonatu może odmówić przyjęcia gości ze względu na region, z którego pochodzą?

By |2020-06-04T08:14:39+00:004 czerwca, 2020|Artykuł, Prawo Wykroczeń|

Konstytucja RP w art. 32 zakazuje dyskryminacji w życiu społecznym z jakiejkolwiek przyczyny. Odmowa oferowania usług, w tym wstępu do restauracji lub innych lokali gastronomicznych wyłącznie ze względu na takie przesłanki, jak pochodzenie z danego rejonu Polski w tym przypadku ze Śląska stanowi przykład zakazanej dyskryminacji./MSZ

Możliwość komentowania Czy w obliczu pandemii właściciel pensjonatu może odmówić przyjęcia gości ze względu na region, z którego pochodzą? została wyłączona

Różnica pomiędzy zniewagą, a zniesławieniem

By |2020-03-03T09:24:26+00:0018 lutego, 2020|Prawo Wykroczeń|

Zniesławienie oraz zniewaga nie są synonimami jednego przestępstwa. Nazwy te potocznie, często błędnie, stosowane są zamiennie w celu opisania jednego sposobu zachowania. Każde z tych przestępstw stypizowane jest odrębnie w kodeksie karnym, a to kolejno zniesławienie w art. 212 k.k., a zniewaga w art. 216 k.k. Przy czym oba przestępstwa są przestępstwami przeciwko czci i [...]

Możliwość komentowania Różnica pomiędzy zniewagą, a zniesławieniem została wyłączona

Groźba karalna

By |2020-03-03T09:09:26+00:004 lutego, 2020|Prawo Wykroczeń|

 „Ja Cię zabiję”, „Chcesz w łeb?”, „Pożałujesz!”, „Dostaniesz baty”. Wielokrotnie słyszymy tego rodzaju określenia pod naszym lub cudzym adresem. Czy te wszystkie określenia, są groźbami karalnymi? Czy można bezkarnie wypowiadać takie określenia? Kiedy te słowa będą traktowane jako wypełniające znamiona przestępstwa? Odpowiedzi na powyższe pytanie dostarcza artykuł 190 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto grozi [...]

Możliwość komentowania Groźba karalna została wyłączona

Naruszenie dóbr osobistych w związku z podejmowaniem działań egzekucyjnych przez wierzycieli

By |2020-03-03T08:48:18+00:0021 stycznia, 2020|Prawo Cywilne, Prawo Wykroczeń|

Wobec wielu osób będących dłużnikami są podejmowane czynności pozaprawne, które mają zmierzać do wyegzekwowania zaległej należności. Podręcznikowymi przykładami są kilkukrotne w ciągu doby kontakty telefoniczne, w tym kontakty o różnych porach nocy, telefonowanie z różnych numerów telefonów, wysyłanie wezwań mailowo z różnych adresów mailowych, wielokrotne wysyłanie wiadomości SMS, a także kontakt z innymi członkami rodziny [...]

Możliwość komentowania Naruszenie dóbr osobistych w związku z podejmowaniem działań egzekucyjnych przez wierzycieli została wyłączona

Dobrowolne poddanie się karze, a punkty karne

By |2020-02-27T07:37:48+00:0024 grudnia, 2019|Prawo Wykroczeń|

Wykroczenia w ruchu drogowym są statystycznie zdecydowanie najczęściej popełnianymi wykroczeniami. Zgodnie z kodeksem wykroczeń popełnienie wykroczenia drogowego wiąże się z koniecznością poniesienia kary (nagana, grzywna, ograniczenie wolności, areszt), czasami środka karnego (zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek przedmiotów, nawiązka, obowiązek naprawienia szkody). Jednakże popełnienie wykroczenia drogowego wiąże się także z obowiązkiem ukaraniem tzw. punktami karnymi. O punktach [...]

Możliwość komentowania Dobrowolne poddanie się karze, a punkty karne została wyłączona

Możliwości uchylenia mandatu karnego

By |2020-03-04T12:24:47+00:001 października, 2019|Prawo Wykroczeń|

Zatrzymanie przez funkcjonariuszy policji na drodze nie należy do najprzyjemniejszych zdarzeń z życia kierowcy. Często w takich sytuacjach kierują nami emocje, które utrudniają ocenić zasadność obciążenia nas mandatem karnym, powodując, że bez zastanowienia przyjmujemy na siebie karę. Istnieje jednak kilka możliwości, dzięki którym można uchylić przyjęty mandat. Wniosek o uchylenie mandatu należy złożyć w terminie [...]

Możliwość komentowania Możliwości uchylenia mandatu karnego została wyłączona

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej z art. 86 § 1 k.w.

By |2020-03-05T07:59:18+00:0020 sierpnia, 2019|Prawo Wykroczeń|

Definicja kolizji drogowej „Kolizja, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni”. Określenia kolizji [...]

Możliwość komentowania Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej z art. 86 § 1 k.w. została wyłączona
Przejdź do góry