Dnia 9 lipca bieżącego roku zapadł wyrok warunkowo umarzający postępowanie wobec kierowcy Seicento, który zderzył się z kolumną rządową. Co to oznacza? Warunkowe umorzenie powoduje, że sprawca zostaje uznany za winnego popełnienia przestępstwa, ale jednocześnie sąd odstępuje od ukarania takiego sprawcy, o ile będzie przestrzegał porządku prawnego przez określony, wskazany w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie./BJ