Konstytucja RP w art. 32 zakazuje dyskryminacji w życiu społecznym z jakiejkolwiek przyczyny. Odmowa oferowania usług, w tym wstępu do restauracji lub innych lokali gastronomicznych wyłącznie ze względu na takie przesłanki, jak pochodzenie z danego rejonu Polski w tym przypadku ze Śląska stanowi przykład zakazanej dyskryminacji./MSZ