Najbardziej znanymi karami w Polsce jest pozbawienie wolności oraz grzywna. Istnieje jednak coś pomiędzy dolegliwościami obu kar. Warto zaznaczyć, że istnieje także kara ograniczenia wolności. Polega ona bądź na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, bądź na potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Co do zasady, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach./BJ