Czy wiesz jak ustalić kto jest ubezpieczycielem OC sprawcy kolizji drogowej?

By |2020-10-27T08:00:47+00:0027 października, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Karne, Prawo o ruchu drogowym|

Jeżeli uczestniczymy w kolizji drogowej, do której doszło z winy kierującego pojazdem mechanicznym, chcąc ustalić czy posiadacz danego pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC oraz to, który z podmiotów jest ubezpieczycielem wystarczy posiadać wiedzę co do numeru rejestracyjnego tego pojazdu. Dysponując tym numerem, za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego możliwe jest  uzyskanie informacji na temat [...]

Możliwość komentowania Czy wiesz jak ustalić kto jest ubezpieczycielem OC sprawcy kolizji drogowej? została wyłączona

Uzyskania zaświadczenia o niekaralności.

By |2020-10-12T13:58:31+00:0012 października, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Karne|

Są przypadki, w których koniecznym jest przedłożenie tzw. zaświadczenia o niekaralności. W tym celu koniecznym jest złożenie wniosku określanego mianem wniosku o udzielenie informacji o osobie, co może zostać dokonane na trzy sposoby. Jednym z nich jest złożenie wniosku w sposób teleinformatyczny za pośrednictwem platformy  Krajowego Rejestru Karnego. Należy mieć jednak na uwadze, iż wybierając [...]

Możliwość komentowania Uzyskania zaświadczenia o niekaralności. została wyłączona

Dostęp do akt w sprawie karnej w postępowaniu przygotowawczym.

By |2020-09-09T06:56:18+00:009 września, 2020|Artykuł, Prawo Karne|

Nie każdy ma prawo przeglądać akta postępowania karnego w postępowaniu przygotowawczym (czyli prowadzonym jeszcze przez prokuratora lub policję). Zgodnie bowiem z art. 156 § 5 kodeksu postępowania karnego jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia [...]

Możliwość komentowania Dostęp do akt w sprawie karnej w postępowaniu przygotowawczym. została wyłączona

Nielegalnie zdobyty dowód jako tzw. „owoc z zatrutego drzewa”.

By |2020-08-27T07:35:09+00:0027 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Karne|

Wykorzystywanie prywatnych nagrań w postępowaniu sądowym, ma bardzo zgrabne określenie w doktrynie — owoce zatrutego drzewa. Określa ono wszystkie dowody pozyskane z naruszeniem prawa i zasad współżycia społecznego. Inaczej na te dowody będą patrzeć przepisy postępowania cywilnego, a inaczej postępowania karnego. Przepisy postępowania cywilnego nie wyrażają wprost dopuszczalności tak pozyskanych dowodów. Kwestia dowodów pozyskanych z [...]

Możliwość komentowania Nielegalnie zdobyty dowód jako tzw. „owoc z zatrutego drzewa”. została wyłączona

Kiedy może nastąpić wznowienie postępowania karnego?

By |2020-08-25T10:55:06+00:0025 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Karne|

Wznowienie postępowania karnego jest drugim (obok kasacji) nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie. Wznowienie postępowania karnego może nastąpić z urzędu lub na wniosek strony. Nie jest określony termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania na korzyść oskarżonego, natomiast w stosunku do podjęcia postępowania na niekorzyść może to nastąpić jedynie w okresie 6 miesięcy od [...]

Możliwość komentowania Kiedy może nastąpić wznowienie postępowania karnego? została wyłączona

Jazda w stanie nietrzeźwości, a szansa na warunkowe umorzenie postępowania

By |2020-07-31T12:55:12+00:0031 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Karne|

Sprawcy przestępstwa z art. 178a k.k. najczęściej skazywani są w ramach procedury tzw. skazania bez przeprowadzenia rozprawy, zwanej dobrowolnym poddaniem się karze. Należy jednak pamiętać, iż postępowanie karne nie musi automatycznie zakończyć się wyłącznie skazaniem lub uniewinnieniem. W przypadku osób, które po raz pierwszy w życiu weszły w konflikt z prawem, warto rozważyć możliwość warunkowego [...]

Możliwość komentowania Jazda w stanie nietrzeźwości, a szansa na warunkowe umorzenie postępowania została wyłączona

Przestępstwo zniesławienia

By |2021-03-02T11:20:21+00:0014 stycznia, 2019|Artykuł, Prawo Karne|

Zniesławienie znajduje się w specyficznej grupie przestępstw ściganych z tak zwanego oskarżenia prywatnego. W dużym uproszczeniu tryb prywatnoskargowy oznacza, iż w celu zainicjowania postępowania sądowego konieczne jest złożenie przez samego pokrzywdzonego lub jego pełnomocnika prywatnego aktu oskarżenia do sądu. Co do zasady w sprawach z oskarżenia prywatnego nie bierze udziału prokurator. Oczywiście kodeks postępowania karnego [...]

Przejdź do góry