Sprawcy przestępstwa z art. 178a k.k. najczęściej skazywani są w ramach procedury tzw. skazania bez przeprowadzenia rozprawy, zwanej dobrowolnym poddaniem się karze. Należy jednak pamiętać, iż postępowanie karne nie musi automatycznie zakończyć się wyłącznie skazaniem lub uniewinnieniem. W przypadku osób, które po raz pierwszy w życiu weszły w konflikt z prawem, warto rozważyć możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Aby skorzystać z możliwości warunkowego umorzenia nie można być osobą karaną za przestępstwo umyślne. Szansa na warunkowe umorzenie wzrasta przeciwnie do poziomu stężenia alkoholu we krwi nietrzeźwego kierowcy – jeżeli waha się w okolicach 1 promila szanse są znaczne. Istotne są również właściwości i warunki osobiste sprawcy, a także dotychczasowy sposób życia, które pozwali przyjąć iż pomimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego. Przy wykazaniu iż wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, pomocne są takie kwestie jak np. niskie natężenie ruchu w chwili zatrzymania, mało uczęszczana okolica, fakt iż w samochodzie znajdował się sam kierowca, a także brak naruszenia innych przepisów, np. ruchu drogowego.

Jednocześnie, warto pamiętać o możliwości wnioskowania do Sądu, aby orzekając warunkowe umorzenie postępowania odstąpił od orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów./ŁK