Często mylimy mandat karny za wykroczenie (który jest udzielany na mocy kodeksu wykroczeń i kodeksu w sprawach o wykroczenia) od wezwania do zapłaty za zaparkowanie samochodu bez uiszczenia opłaty. W tym drugim przypadku opłata jest naliczana na podstawie regulaminu danego parkingu lub uchwały urzędu, który jest właścicielem tego parkingu. Jeżeli nie zgadzamy się z treścią takiego wezwania, to nie odwołujemy się wówczas do sądu, tylko kontaktujemy się bezpośrednio z administratorem parkingu./BJ