W myśl polskich przepisów parkowanie przy lewej krawędzi ulicy jest dopuszczalne, jednakże wyłącznie w obszarze zabudowanym, na drogach o małym natężeniu ruchu lub drogach jednokierunkowych. Reguluje to artykuł 49 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ruchu drogowym, który zezwala na zatrzymanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni pod pewnymi warunkami:
•    na drodze jednokierunkowej lub dwukierunkowej o małym natężeniu ruchu;
•    na obszarze zabudowanym;
•    po spełnieniu innych wymagań nakładanych przez Prawo o Ruchu Drogowym (m.in. odpowiednia odległość od skrzyżowania, przejścia dla pieszych).
I tutaj pojawia się problem interpretacyjny – która droga charakteryzuje się małym natężeniem ruchu i jak to oceniać? Na wielu osiedlowych czy bocznych uliczkach w miastach ruch wzmożony jest tylko w pewnych porach dnia, a w pozostałych niemal nie istnieje. Czy zatem możemy mówić o dużym czy małym natężeniu ruchu? Tu niestety będziemy mieli do czynienia z każdorazowo indywidualną interpretacją, bo wyraźnej definicji małego lub dużego ruchu nie ma./ŁK