Najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce i rozstroju zdrowia są wypadki komunikacyjne. Co z wysokością zasiłku chorobowego w przypadku, gdy nie jedziemy do pracy ani z pracy, a ulegamy wypadkowi komunikacyjnemu nie z naszej winy? W takiej sytuacji pracodawca, a następnie ZUS będzie wypłacał zgodnie z treścią art. 92 § 1 kodeksu pracy 80% wynagrodzenia danego pracownika. Tym niemniej w przypadku powstania rozstroju zdrowia z winy innego kierującego w ruchu drogowym to ten kierujący, lub jego ubezpieczyciel OC jest zobowiązany do dopłaty brakujących 20% wynagrodzenia./ BJ