Czy po sprzedaży uszkodzonego pojazdu w wyniku kolizji drogowej, Poszkodowany może domagać się nadal odszkodowania z tytułu naprawy wyrządzonej szkody w pełnej wysokości poniesionej szkody?

By |2020-03-05T08:09:17+00:0027 sierpnia, 2019|Prawo Ubezpieczeń Społecznych|

Nie ulega wątpliwości, iż w sytuacji, gdy Poszkodowanemu została wyrządzona szkoda na pojeździe w wyniku kolizji drogowej Poszkodowany może żądać od zakładu ubezpieczeń, w którym to towarzystwie ubezpieczeniowym umowę zawarł sprawca zdarzenia. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Sądów w przypadku powstania szkody na mieniu w związku z obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym OC, zastosowanie ma zasada pełnego odszkodowania [...]

Możliwość komentowania Czy po sprzedaży uszkodzonego pojazdu w wyniku kolizji drogowej, Poszkodowany może domagać się nadal odszkodowania z tytułu naprawy wyrządzonej szkody w pełnej wysokości poniesionej szkody? została wyłączona

CZY SKŁADKI ZGROMADZONE W OFE LUB SUBKONCIE ZUS PODLEGAJĄ DZIEDZICZENIU ?

By |2020-02-26T13:47:52+00:001 marca, 2019|Prawo Rodzinne, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|

Co prawda ustawodawca wprost nie ustanowił instytucji dziedziczenia składek, o których mowa w tytule niniejszego artykułu, jednak ustanowił sposób ich podziało w przypadku śmierci osoby do której zgromadzone środki należały. Dopiero w przypadku gdy do podziału w sposób przewidziany przepisami nie dojdzie, w ustawie systemowej jest mowa o dziedziczeniu. Składki w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) [...]

Możliwość komentowania CZY SKŁADKI ZGROMADZONE W OFE LUB SUBKONCIE ZUS PODLEGAJĄ DZIEDZICZENIU ? została wyłączona
Przejdź do góry