Zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki.

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. W tym wypadku przeprowadza się tzw. dowód biologiczny, który ma potwierdzić pochodzenie dziecka od mężczyzny, który kwestionuje tę okoliczność./MW

By |2020-12-30T14:41:29+00:0030 grudnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki. została wyłączona

Czy powszechnie praktykowane upoważnienia lub zgody na oddanie dzieci pod opiekę osoby trzeciej mają moc prawną?

Powszechnie praktykowane upoważnienia lub zgody na oddanie dzieci pod opieką osoby trzeciej nie mają mocy prawnej (wycieczka, wyjazd za granicę). Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wyłącznie sąd może regulować kwestię czasowego zawieszenie, powierzenia władzy rodzicielskiej innym osobom. Innym przykładem może być pisemna zgoda udzielona osobie trzeciej (niebędącej rodzicem) na wyjazd z dzieckiem za [...]

By |2020-12-29T13:57:31+00:0029 grudnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Czy powszechnie praktykowane upoważnienia lub zgody na oddanie dzieci pod opiekę osoby trzeciej mają moc prawną? została wyłączona

Składanie wyjaśnień w postępowaniu dotyczącym byłego małżonka.

Małżonkowie nawet mimo późniejszego rozwiązania małżeństwa na skutek rozwodu w dalszym ciągu pozostają względem siebie osobami powinowatymi. Oznacza to, że były małżonek ma prawo odmowy składania wyjaśnień w postępowaniu dotyczącym drugiego z byłych małżonków./MW

By |2020-12-28T15:21:19+00:0028 grudnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Składanie wyjaśnień w postępowaniu dotyczącym byłego małżonka. została wyłączona

Termin na odrzucenie spadku przez małoletniego.

Zgodnie z art. 1015 § 1 k.c., oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Stosownie zaś do art. 101 § 3 k.r.o., rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać [...]

By |2020-12-21T09:43:35+00:0021 grudnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Termin na odrzucenie spadku przez małoletniego. została wyłączona

Kradzież środków z konta bankowego a odpowiedzialność banku.

Wraz z rozwojem technologicznym społeczeństwa i powszechnego dostępu do Internetu rozwinięciu uległa tzw. cyberprzestępczość. Szczególnie uciążliwym przejawem tego rodzaju działalności jest kradzież środków z konta bankowego. Często ustalenie sprawcy przestępstwa jest niemożliwe, dlatego posiadacz rachunku bankowego powinien rozważyć skierowanie kroków prawnych wprost do banku. Zobowiązanie banku względem posiadacza rachunku kształtuje regulacja zawarta w art. 50 [...]

By |2020-12-18T14:25:03+00:0018 grudnia, 2020|Artykuł, Prawo Karne|Możliwość komentowania Kradzież środków z konta bankowego a odpowiedzialność banku. została wyłączona

Odmowa przyjęcia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę a jego skuteczność.

Często na formach internetowych można spotkać opinie, iż brak przyjęcia oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę powoduje, iż oświadczenie takie nie jest skuteczne. Takie wskazówki nie są jednak zgodne z obowiązującymi przepisami i mogą spowodować daleko idące konsekwencje dla zwolnionego pracownika. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 8 maja 2002 r. (sygn. akt I [...]

By |2020-12-17T10:53:20+00:0017 grudnia, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Odmowa przyjęcia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę a jego skuteczność. została wyłączona

Czy wiesz jak wysokie są opłaty od pozwu w sprawach majątkowych?

Aby wytoczyć pozew w sprawie cywilnej koniecznym jest w pierwszej kolejności jego opłacenie. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej: 1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych; 2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 [...]

By |2020-12-16T14:24:15+00:0016 grudnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Czy wiesz jak wysokie są opłaty od pozwu w sprawach majątkowych? została wyłączona

Czy każdy akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawne?

Wskazać należy, że w myśl art. 95j ustawy z dnia 14 lutego 1991r. prawo o notariacie tylko zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Taki akt poświadczenia wywołuje następujące skutki: domniemanie, że osoba która uzyskała zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia jest spadkobiercą, względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do [...]

By |2020-12-15T14:35:33+00:0015 grudnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Czy każdy akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawne? została wyłączona

Czy pracodawca musi przenieść pracownika niezdolnego do pracy na inne stanowisko?

Zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenosi do odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych . Zdarzają się jednak sytuacje, [...]

By |2020-12-14T12:26:35+00:0014 grudnia, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy pracodawca musi przenieść pracownika niezdolnego do pracy na inne stanowisko? została wyłączona

Klauzula dobrego samarytanina.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19 w art. 23 wprowadza tzw. klauzulę dobrego Samarytanina. Wskazany artykuł przewiduje zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej za błędy medyczne popełnione podczas walki z epidemią COVID-19 (tj. w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w ramach rozpoznawania lub [...]

By |2020-12-11T13:21:10+00:0011 grudnia, 2020|Prawo Cywilne, Prawo Karne|Możliwość komentowania Klauzula dobrego samarytanina. została wyłączona
Go to Top