Małżonkowie nawet mimo późniejszego rozwiązania małżeństwa na skutek rozwodu w dalszym ciągu pozostają względem siebie osobami powinowatymi. Oznacza to, że były małżonek ma prawo odmowy składania wyjaśnień w postępowaniu dotyczącym drugiego z byłych małżonków./MW