Zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenosi do odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych . Zdarzają się jednak sytuacje, że pracodawca nie ma możliwości przeniesienia pracownika do innej pracy, odpowiedniej ze względu na jego stan zdrowia. Wówczas może pracownikowi wypowiedzieć z tego powodu stosunek pracy./MK