Powszechnie praktykowane upoważnienia lub zgody na oddanie dzieci pod opieką osoby trzeciej nie mają mocy prawnej (wycieczka, wyjazd za granicę). Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wyłącznie sąd może regulować kwestię czasowego zawieszenie, powierzenia władzy rodzicielskiej innym osobom. Innym przykładem może być pisemna zgoda udzielona osobie trzeciej (niebędącej rodzicem) na wyjazd z dzieckiem za granicę – tu również nie dojdzie do skutecznego powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej. W praktyce oznacza to, że taka osoba nie będzie uprawniona do wyrażenia zgody na operację dziecka bądź poddanie go innemu zabiegowi medycznemu./MW