Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. W tym wypadku przeprowadza się tzw. dowód biologiczny, który ma potwierdzić pochodzenie dziecka od mężczyzny, który kwestionuje tę okoliczność./MW