Zadośćuczynienie w razie śmierci osoby najbliższej

By |2020-08-31T06:54:41+00:0031 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|

Śmierć osoby niewątpliwie stanowi dla jej najbliższych zdarzenie, stanowiące źródło traumatycznych przeżyć. Należy mieć na uwadze, iż jeżeli do śmierci doszło w następstwie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą domagać się od osoby zobowiązanej zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia. Zgodnie bowiem z art. 446 § 4 ustawy z dnia 23 [...]

Możliwość komentowania Zadośćuczynienie w razie śmierci osoby najbliższej została wyłączona

Prawo do życia w czystym środowisku jako dobro osobiste.

By |2020-08-28T09:30:17+00:0028 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|

Jakość powietrza w Polsce od lat pozostawia wiele do życzenia, corocznie odnotowywane są znaczne przekroczenia norm jakości powietrza między innymi w zakresie stężenia pyłów PM10, PM 2,5, dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzo (a)piranu i ozonu. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 10 lipca 1975 r. w sprawie I CR 356/75 "Prawo człowieka do nieskażonego [...]

Możliwość komentowania Prawo do życia w czystym środowisku jako dobro osobiste. została wyłączona

Nielegalnie zdobyty dowód jako tzw. „owoc z zatrutego drzewa”.

By |2020-08-27T07:35:09+00:0027 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Karne|

Wykorzystywanie prywatnych nagrań w postępowaniu sądowym, ma bardzo zgrabne określenie w doktrynie — owoce zatrutego drzewa. Określa ono wszystkie dowody pozyskane z naruszeniem prawa i zasad współżycia społecznego. Inaczej na te dowody będą patrzeć przepisy postępowania cywilnego, a inaczej postępowania karnego. Przepisy postępowania cywilnego nie wyrażają wprost dopuszczalności tak pozyskanych dowodów. Kwestia dowodów pozyskanych z [...]

Możliwość komentowania Nielegalnie zdobyty dowód jako tzw. „owoc z zatrutego drzewa”. została wyłączona

Kiedy w świetle prawa dochodzi do zawarcia ważnej umowy darowizny pojazdu mechanicznego?

By |2020-08-26T07:30:19+00:0026 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|

W obrocie prawnym powszechnie zawieranymi są umowy darowizny, mające za przedmiot pojazd mechaniczny. Warto przy tym pamiętać, iż co do zasady do ważności zawartej umowy koniecznym jest to, aby oświadczenie darczyńcy zostało złożone w formie aktu notarialnego (art. 890 § 1 k.c.), przy czym oświadczenie obdarowanego może zostać wyrażone w dowolnej formie. Jednakże umowę zawartą [...]

Możliwość komentowania Kiedy w świetle prawa dochodzi do zawarcia ważnej umowy darowizny pojazdu mechanicznego? została wyłączona

Kiedy może nastąpić wznowienie postępowania karnego?

By |2020-08-25T10:55:06+00:0025 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Karne|

Wznowienie postępowania karnego jest drugim (obok kasacji) nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie. Wznowienie postępowania karnego może nastąpić z urzędu lub na wniosek strony. Nie jest określony termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania na korzyść oskarżonego, natomiast w stosunku do podjęcia postępowania na niekorzyść może to nastąpić jedynie w okresie 6 miesięcy od [...]

Możliwość komentowania Kiedy może nastąpić wznowienie postępowania karnego? została wyłączona

Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

By |2020-08-21T07:34:19+00:0021 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|

Każdy pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. Jest to jedno z jego podstawowych uprawnień pracowniczych. Co do zasady termin urlopu wypoczynkowego powinien być uzgadniany z pracownikiem. W większości zakładów pracy są przygotowywane plany urlopów. Pracodawca ustalając termin wykorzystania urlopów  bierze pod uwagę wnioski pracowników, uwzględniając  terminy proponowane przez pracowników, a także konieczność zapewnienia normalnego [...]

Możliwość komentowania Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego? została wyłączona

Dziedziczenie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów – „trzynasta emerytura”.

By |2020-08-20T11:50:10+00:0020 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Pracy, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (tzw. trzynasta emerytura) dodatkowe świadczenie wypłacane jest z urzędu i świadczenie to wypłaca się w terminie spełniania innych świadczeń (np.: emerytury) przez organ rentowy. Artykuł 13 w/w ustawy wskazuje, w  punkcie 4, że w [...]

Możliwość komentowania Dziedziczenie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów – „trzynasta emerytura”. została wyłączona

Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego zaświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania danej pracy?

By |2020-08-19T10:41:50+00:0019 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|

Zasadą jest, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego zaświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania danej pracy. Ponadto, zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu pracy, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym [...]

Możliwość komentowania Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego zaświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania danej pracy? została wyłączona

Wytoczenie powództwa przeciwko przedsiębiorcy – jak prawidłowo wybrać właściwy sąd?

By |2020-08-18T09:21:56+00:0018 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|

W przypadku, gdy konsument decyduje się na wystąpienie z powództwem przeciwko przedsiębiorcy jedną z najważniejszych kwestii jest prawidłowe oznaczenie właściwego sądu. O tym, gdzie mamy wnieść pozew decydują przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące właściwości miejscowej. Jeżeli dochodzimy roszczeń wynikających z umowy zawartej z przedsiębiorcą mamy do wyboru kilka opcji. Po pierwsze możemy pozwać przedsiębiorcę przed [...]

Możliwość komentowania Wytoczenie powództwa przeciwko przedsiębiorcy – jak prawidłowo wybrać właściwy sąd? została wyłączona

Przedawnienie należności ze stosunku pracy osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych.

By |2020-08-17T09:23:32+00:0017 sierpnia, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Pracy|

Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od dnia ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od dnia ustania przyczyny jego ustanowienia. Jeżeli termin przedawnienia wynosi 1 rok, jego bieg liczy się [...]

Możliwość komentowania Przedawnienie należności ze stosunku pracy osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych. została wyłączona
Go to Top