O CDO24

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far CDO24 has created 325 blog entries.

Czy można za życia spadkodawcy zrzec się spadku?

By |2021-06-07T13:03:04+00:007 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Często przyszli spadkobiercy, którzy nie chcą dziedziczyć np. z uwagi na przeciążenie spadku długami dążą do tego aby już za życia „odrzucić” spadek. Podkreślić należy, że odrzucenie spadku jest możliwe jedynie po śmierci spadkodawcy (w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania). Za życia spadkodawcy spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym [...]

Możliwość komentowania Czy można za życia spadkodawcy zrzec się spadku? została wyłączona

Czy wiesz od czego zależy forma umowy o dział spadku?

By |2021-06-01T12:19:26+00:001 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Forma umowy o dział spadku zależna jest od tego jakiego rodzaju składników majątkowych dotyczy. Jeżeli w skład w spadku, który podlega działowi wchodzi nieruchomość, wówczas umowa taka musi bezwzględnie zostać zawarta w formie aktu notarialnego (art. 1037 § 2 k.c.). W przypadku zaś, gdy dzielone są inne składniki majątku, umowa o dział może zostać zawarta [...]

Możliwość komentowania Czy wiesz od czego zależy forma umowy o dział spadku? została wyłączona

Czy spadkobierca powołany do dziedziczenia z testamentu może odrzucić spadek?

By |2021-05-31T13:28:53+00:0031 maja, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Możliwym jest sytuacja, w której spadkodawca sporządzi testament, w którym do całości spadku powoła osobę, która należałaby do kręgu spadkobierców ustawowych. Po śmierci spadkodawcy jeżeli osoba ta nie chce dziedziczyć wcale po danej osoby musi pamiętać, iż niewystarczającym jest jedynie odrzucenie spadku, który przypadł jej z mocy dziedziczenia testamentowego. W takim przypadku odrzucenie spadku przez [...]

Możliwość komentowania Czy spadkobierca powołany do dziedziczenia z testamentu może odrzucić spadek? została wyłączona

Czy przyjmując spadek ponoszę odpowiedzialność za długi spadkowe ?

By |2021-05-28T08:22:58+00:0028 maja, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Od momentu działu spadku spadkobiercy i osoby, na których rzecz zostały poczynione zapisy windykacyjne, ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe proporcjonalnie do wartości otrzymanych przez nich przysporzeń (art. 10342 KC). Przy tym skutek taki wiąże się dopiero z dokonaniem działu całego spadku, a nie z jego działem częściowym./MKL  

Możliwość komentowania Czy przyjmując spadek ponoszę odpowiedzialność za długi spadkowe ? została wyłączona

Czy wiesz, że koszty wykształcenia oraz wychowania mogą być zaliczane do zachowku?

By |2021-05-26T08:48:42+00:0026 maja, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Koszty wychowania i wykształcenia ponoszone przez spadkodawcę (rodzica) mogą być zaliczane na poczet zachowku należnego zstępnemu (dziecku). Możliwe jest zaliczanie takich kosztów, ale tylko w takim zakresie w jakim przekraczają one przeciętną miarę w danym środowisku. Przez koszty wychowania, należy rozumieć koszty sprawowania zarówno pieczy niematerialnej, przede wszystkim kształtowania osobowości, jak i pieczy materialnej, obejmującej zapewnienie [...]

Możliwość komentowania Czy wiesz, że koszty wykształcenia oraz wychowania mogą być zaliczane do zachowku? została wyłączona

Czy śmierć odbiorcy prądu powoduje automatyczne wyłączenie jego dostaw?

By |2021-05-25T11:09:10+00:0025 maja, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne|

Śmierci strony nie jest podstawą do automatycznego stwierdzenia jej wygaśnięcia. Wynikające z umowy sprzedaży lub dystrybucji prawa i obowiązki nie są ściśle powiązane z odbiorcą, zatem nie stają się one bezprzedmiotowe ani nie tracą swojego celu z chwilą jego śmierci. Zatem powyższe zobowiązania jako mające charakter majątkowy powinny wchodzić w skład spadku. Uprawnionymi do rozwiązania [...]

Możliwość komentowania Czy śmierć odbiorcy prądu powoduje automatyczne wyłączenie jego dostaw? została wyłączona

Czy nieruchomość nabyta w drodze dziedziczenia może wejść do majątku wspólnego małżonków?

By |2021-05-24T06:37:57+00:0024 maja, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. A zatem co do zasady przedmiot dziedziczenia wchodzi do majątku odrębnego małżonka. Jednakże majątek nabyty w trybie dziedziczenia może wyjątkowo wejść do majątku wspólnego małżonków, [...]

Możliwość komentowania Czy nieruchomość nabyta w drodze dziedziczenia może wejść do majątku wspólnego małżonków? została wyłączona

Czy spadkobierca może sprzedać swój udział w spadku?

By |2021-05-21T07:48:07+00:0021 maja, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Po otwarciu spadku (czyli po śmierci spadkodawcy) każdy ze spadkobierców może spadkiem rozporządzać. Spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego./BJ

Możliwość komentowania Czy spadkobierca może sprzedać swój udział w spadku? została wyłączona

Kiedy odrzucenie spadku może zostać uznane za bezskuteczne?

By |2021-05-20T13:29:03+00:0020 maja, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne można żądać w ciągu sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o [...]

Możliwość komentowania Kiedy odrzucenie spadku może zostać uznane za bezskuteczne? została wyłączona

Czy spadkodawca może ustanowić w testamencie kilku spadkobierców?

By |2021-05-19T13:13:23+00:0019 maja, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób. Osoba spadkobiercy musi być określona w testamencie w sposób umożliwiający jego indywidualizację. Zatem spadkodawca powinien wskazać daną osobę poprzez podanie jej imienia i nazwiska. Jednakże do skuteczności powołanie danej osoby jako spadkobiercy w testamencie zaleca się dodanie dodatkowych informacji takich jak miejsce zamieszkania, [...]

Możliwość komentowania Czy spadkodawca może ustanowić w testamencie kilku spadkobierców? została wyłączona
Przejdź do góry