Śmierci strony nie jest podstawą do automatycznego stwierdzenia jej wygaśnięcia. Wynikające z umowy sprzedaży lub dystrybucji prawa i obowiązki nie są ściśle powiązane z odbiorcą, zatem nie stają się one bezprzedmiotowe ani nie tracą swojego celu z chwilą jego śmierci. Zatem powyższe zobowiązania jako mające charakter majątkowy powinny wchodzić w skład spadku. Uprawnionymi do rozwiązania przedmiotowej umowy są spadkobiercy zmarłego, którzy powinni dostawcy energii pokazać kopię aktu zgonu. Gdy zmarły nie opłacił rachunków za prąd wówczas od ich uregulowania zobowiązani są spadkobiercy, proporcjonalnie do swojego udziału w spadku./MK