Koszty wychowania i wykształcenia ponoszone przez spadkodawcę (rodzica) mogą być zaliczane na poczet zachowku należnego zstępnemu (dziecku). Możliwe jest zaliczanie takich kosztów, ale tylko w takim zakresie w jakim przekraczają one przeciętną miarę w danym środowisku. Przez koszty wychowania, należy rozumieć koszty sprawowania zarówno pieczy niematerialnej, przede wszystkim kształtowania osobowości, jak i pieczy materialnej, obejmującej zapewnienie podstaw materialnej egzystencji, w tym zwłaszcza koszty utrzymania (mieszkania, wyżywienia itp.), ale także nadzwyczajnej, kosztownej opieki zdrowotnej. Koszty te obejmują zarówno okres małoletniości, jak i młodości dorosłej już osoby. Natomiast koszty wykształcenia obejmują one zarówno koszty wykształcenia ogólnego, jak i zawodowego./MK