Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób. Osoba spadkobiercy musi być określona w testamencie w sposób umożliwiający jego indywidualizację. Zatem spadkodawca powinien wskazać daną osobę poprzez podanie jej imienia i nazwiska. Jednakże do skuteczności powołanie danej osoby jako spadkobiercy w testamencie zaleca się dodanie dodatkowych informacji takich jak miejsce zamieszkania, czy nawet numer PESEL. Nadto spadkodawca gdy powołuje kilku spadkobierców może określić liczbowo wielkość ich udziałów w całym spadku./MK