Możliwym jest sytuacja, w której spadkodawca sporządzi testament, w którym do całości spadku powoła osobę, która należałaby do kręgu spadkobierców ustawowych. Po śmierci spadkodawcy jeżeli osoba ta nie chce dziedziczyć wcale po danej osoby musi pamiętać, iż niewystarczającym jest jedynie odrzucenie spadku, który przypadł jej z mocy dziedziczenia testamentowego. W takim przypadku odrzucenie spadku przez jedynego spadkobiercę testamentowego, powoduje, iż następuje dziedziczenie wedle reguł ustawowych.
W związku z tym jeżeli osoba powołana do dziedziczenia w testamencie należy do kręgu spadkobierców ustawowych, po odrzuceniu spadku z testamentu winna także odrzucić spadek, który jej przypadł z mocy ustawy, jeżeli chciałaby uniknąć dziedziczenia./IM