O CDO24

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far CDO24 has created 325 blog entries.

Czy testament można sporządzić w liście?

By |2021-06-23T13:06:14+00:0023 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (7 sędziów) z 28 kwietnia 1973r. sygn. akt. III CZP 78/72 ważny jest testament własnoręczny zawarty w liście spadkodawcy skierowanym do spadkobiercy, podpisany w sposób określający jedynie stosunek rodzinny spadkodawcy do spadkobiercy, jeżeli okoliczności nie nasuwają wątpliwości co do powagi i zamiaru takiego rozrządzenia./AB

Możliwość komentowania Czy testament można sporządzić w liście? została wyłączona

Czy istnieje możliwość oddalenia powództwa o zachowek na podstawie art. 5 kodeksu cywilnego?

By |2021-06-21T11:16:31+00:0021 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Artykuł 5 Kodeksu cywilnego wskazuje, że „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”. Mając na względzie w/w ogólną zasadę prawa cywilnego pojawia się pytanie, czy [...]

Możliwość komentowania Czy istnieje możliwość oddalenia powództwa o zachowek na podstawie art. 5 kodeksu cywilnego? została wyłączona

Kto bezwzględnie nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu?

By |2021-06-18T12:52:46+00:0018 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Zgodnie z art. 956 k.c. nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu: 1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych; 2) niewidomy, głuchy lub niemy; 3) kto nie może czytać i pisać; 4) kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament; 5)skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania./IM

Możliwość komentowania Kto bezwzględnie nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu? została wyłączona

Czy wierzyciel, który zażądał sporządzenia spisu inwentarza może odmówić przyjęcia należnego mu świadczenia?

By |2021-06-16T12:35:42+00:0016 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Zgodnie z art. 1031⁴ Kodeksu cywilnego wierzyciel, który zażądał sporządzenia spisu inwentarza, nie może odmówić przyjęcia należnego mu świadczenia, chociażby dług nie był jeszcze wymagalny./AB

Możliwość komentowania Czy wierzyciel, który zażądał sporządzenia spisu inwentarza może odmówić przyjęcia należnego mu świadczenia? została wyłączona

Czy nieskuteczne wydziedziczenie ma wpływ na prawo do zachowku?

By |2021-06-15T13:15:15+00:0015 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Ewentualna nieskuteczność wydziedziczenia wynikająca z niespełnienia wymagań zawartych w art. 1008 k.c. i art. 1009 k.c. pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych rozporządzeń testamentowych i jako taka nie podlega badaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Bezpodstawność wydziedziczenia powoduje, że osoba wydziedziczona bez przyczyny zostaje wyłączona od dziedziczenia ustawowego, ale może domagać się należnego jej [...]

Możliwość komentowania Czy nieskuteczne wydziedziczenie ma wpływ na prawo do zachowku? została wyłączona

Czym skutkuje przedwczesne złożenie oświadczenia o odrzucenia spadku?

By |2021-06-14T13:07:12+00:0014 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Osoba może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku począwszy od momentu, w którym się dowiedziała o swoim tytule powołania do spadku. Wcześniejsze odrzucenie spadku powodować będzie, iż takie oświadczenie będzie bezskuteczne o czym orzekł jednoznacznie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 października 2018r. Celem zobrazowania powyższego warto posłużyć się przykładem. Dnia 20 kwietnia 2021r. zmarł [...]

Możliwość komentowania Czym skutkuje przedwczesne złożenie oświadczenia o odrzucenia spadku? została wyłączona

Kiedy testament jest nieważny?

By |2021-06-11T13:43:59+00:0011 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli lub pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści lub pod wpływem groźby./BJ  

Możliwość komentowania Kiedy testament jest nieważny? została wyłączona

Skutki rozporządzenia przedmiotami majątkowymi wyczerpującymi prawie całą masę spadkową

By |2021-06-10T13:24:24+00:0010 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne|

Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w [...]

Możliwość komentowania Skutki rozporządzenia przedmiotami majątkowymi wyczerpującymi prawie całą masę spadkową została wyłączona

Jakie są obowiązki wykonawcy testamentu?

By |2021-06-09T06:52:29+00:009 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Spadkodawca może powołać wykonawcę testamentu do sprawowania zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem. Jeżeli jednak spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy zwykłe i polecenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą, a w każdym razie niezwłocznie [...]

Możliwość komentowania Jakie są obowiązki wykonawcy testamentu? została wyłączona

Na czym polega zachowanie spadku dla innej osoby?

By |2021-06-08T13:58:36+00:008 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Postanowienie testamentu, przez które spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę do zachowania nabytego spadku i do pozostawienia go innej osobie, ma tylko ten skutek, że ta inna osoba jest powołana do spadku na wypadek, gdyby spadkobierca nie chciał lub nie mógł być spadkobiercą. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, iż spadkobierca bez takiego ograniczenia nie [...]

Możliwość komentowania Na czym polega zachowanie spadku dla innej osoby? została wyłączona
Przejdź do góry