Osoba może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku począwszy od momentu, w którym się dowiedziała o swoim tytule powołania do spadku. Wcześniejsze odrzucenie spadku powodować będzie, iż takie oświadczenie będzie bezskuteczne o czym orzekł jednoznacznie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 października 2018r. Celem zobrazowania powyższego warto posłużyć się przykładem. Dnia 20 kwietnia 2021r. zmarł Antoni, po którym dziedziczy syn Jerzy. W skład spadku wchodzą wyłącznie długi spadkowe, w związku z czym Jerzy chce odrzucić spadek. Zdaje on sobie sprawę, iż gdy to uczyni w jego miejsce wstąpi jego córka Dorota. Dorota chcąc jak najszybciej uregulować kwestie spadkowe odrzuca spadek 27 kwietnia 2021r., mimo tego, iż jej ojciec jeszcze sam spadku nie odrzucił. Oświadczenie Doroty z tego względu, iż zostało złożone przedwcześnie nie wywoła żadnych skutków prawnych, co ma ten skutek, iż Dorota będąc przekonaną, iż spadek odrzuciła, po odrzuceniu przez ojca nie dopełniła żadnych czynności, w konsekwencji czego wbrew zamierzeniom spadek po dziadku odziedziczy./IM