Zgodnie z art. 1031⁴ Kodeksu cywilnego wierzyciel, który zażądał sporządzenia spisu inwentarza, nie może odmówić przyjęcia należnego mu świadczenia, chociażby dług nie był jeszcze wymagalny./AB