Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (7 sędziów) z 28 kwietnia 1973r. sygn. akt. III CZP 78/72 ważny jest testament własnoręczny zawarty w liście spadkodawcy skierowanym do spadkobiercy, podpisany w sposób określający jedynie stosunek rodzinny spadkodawcy do spadkobiercy, jeżeli okoliczności nie nasuwają wątpliwości co do powagi i zamiaru takiego rozrządzenia./AB