Po otwarciu spadku (czyli po śmierci spadkodawcy) każdy ze spadkobierców może spadkiem rozporządzać. Spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego./BJ