Od momentu działu spadku spadkobiercy i osoby, na których rzecz zostały poczynione zapisy windykacyjne, ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe proporcjonalnie do wartości otrzymanych przez nich przysporzeń (art. 10342 KC). Przy tym skutek taki wiąże się dopiero z dokonaniem działu całego spadku, a nie z jego działem częściowym./MKL