Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych

Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwana dalej ,,ustawą”), poza regulacją odnoszącą się do tzw. zwolnień grupowych, normuje również kwestię związaną z otrzymaniem odprawy w ramach zwolnienia indywidualnego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, ze zwolnieniem indywidualnym mamy do czynienia w razie [...]

By |2020-02-26T13:34:51+00:0031 grudnia, 2019|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych została wyłączona

Dobrowolne poddanie się karze, a punkty karne

Wykroczenia w ruchu drogowym są statystycznie zdecydowanie najczęściej popełnianymi wykroczeniami. Zgodnie z kodeksem wykroczeń popełnienie wykroczenia drogowego wiąże się z koniecznością poniesienia kary (nagana, grzywna, ograniczenie wolności, areszt), czasami środka karnego (zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek przedmiotów, nawiązka, obowiązek naprawienia szkody). Jednakże popełnienie wykroczenia drogowego wiąże się także z obowiązkiem ukaraniem tzw. punktami karnymi. O punktach [...]

By |2020-02-27T07:37:48+00:0024 grudnia, 2019|Prawo Wykroczeń|Możliwość komentowania Dobrowolne poddanie się karze, a punkty karne została wyłączona

Osoby niepełnosprawne a praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych

Czy pracodawca może polecić pracownikowi ze stwierdzoną niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776) pracę w porze nocnej lub w godzinach nadliczbowych? Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej [...]

By |2020-02-26T13:37:32+00:0017 grudnia, 2019|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Osoby niepełnosprawne a praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych została wyłączona

Odpowiedzialność uczestnika kursu na prawo jazdy w kontekście odpowiedzialności kierowcy w ruchu lądowym

Często pojawia się pytanie, jak traktować osoby uczestniczące w kursie na prawo jazdy oraz osoby zdające egzamin państwowy na prawo jazdy w kontekście odpowiedzialności kierowcy w ruchu lądowym. Zgodnie z art. 3 ustawy o kierujących pojazdami (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 341, dalej jako: ustawa)  kierującym pojazdem może [...]

By |2020-02-26T12:41:46+00:0010 grudnia, 2019|Artykuł|Możliwość komentowania Odpowiedzialność uczestnika kursu na prawo jazdy w kontekście odpowiedzialności kierowcy w ruchu lądowym została wyłączona

Praca w upalne dni – jakie uprawnienia ma pracownik?

Sezon letni, zwłaszcza w okresie wakacyjnym nie jest dla pracowników sprzyjającym czasem pracy. Często upalna temperatura powoduje, że pracownik musi pracować w trudnych warunkach, gdyż przy wysokich temperaturach nie mamy ochoty nawet na najprostsze czynności życia codziennego. Jednakże pomimo to pracownik musi wykonywać swoją pracę w nagrzanym miejscu na powietrzu np. podczas koszenia trawy na [...]

By |2020-02-26T13:49:38+00:003 grudnia, 2019|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Praca w upalne dni – jakie uprawnienia ma pracownik? została wyłączona
Go to Top