Sezon letni, zwłaszcza w okresie wakacyjnym nie jest dla pracowników sprzyjającym czasem pracy. Często upalna temperatura powoduje, że pracownik musi pracować w trudnych warunkach, gdyż przy wysokich temperaturach nie mamy ochoty nawet na najprostsze czynności życia codziennego. Jednakże pomimo to pracownik musi wykonywać swoją pracę w nagrzanym miejscu na powietrzu np. podczas koszenia trawy na trawniku miejskim czy w dusznym biurze. Wysoka temperatura na stanowisku pracy ma negatywny wpływ na stan psychofizyczny oraz wydajność pracowników, a także może powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa zatrudnionych. W związku z powyższym pracodawca na gruncie obowiązujących przepisów prawa pracy ma obowiązek chronić pracowników przed nadmiernym nasłonecznieniem i odwodnieniem oraz zadbać o to, by skutki upałów nie były zbyt uciążliwe dla osób świadczących pracę.

W pierwszej kolejności pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Ponadto osobom pracującym na otwartej przestrzeni napoje przysługują, gdy temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza, natomiast w odniesieniu do pozostałych stanowisk pracy, w tym także pracowników biurowych pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni Celsjusza. Prawo nie określa jednego, uniwersalnego sposobu dostarczania pracownikom zimnych napojów może być to min. poprzez udostępnienie dystrybutora wody mineralnej, wydanie pracownikom określonej ilości butelek z wodą lub innymi napojami.

Pracodawca powinien także poprawić warunki pracy pracowników, obniżając temperaturę na stanowiskach pracy. W szczególności jego obowiązkiem jest zapewnić aby okna były zasłonięte roletami lub żaluzjami, dzięki którym słońce nie będzie wprost oświetlało stanowiska pracy pracownika. Ponadto pracodawca może w miarę możliwości zainstalować w biurze klimatyzację, jednakże zależy to jedynie od jego dobrej woli i możliwości technicznych budynku. Obowiązek instalacji klimatyzacji dotyczy jedynie zakładów, w których praca jest wykonywana w pomieszczeniach, w których temperatura jest stale przekracza 30 stopni Celsjusza np. w hutach. W przypadku gdy nie jest możliwe zainstalowanie klimatyzacji pracodawca powinien podłączyć wentylatory, które powinny być sprawne i regularnie czyszczone.

Jedynie z własnej dobrowolnej woli pracodawca może skrócić czas pracy w upalne dni (to rozwiązanie zastosowano w ostatnim czasie do niektórych pracowników sądów czy urzędów). Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca może skrócić obowiązujący wymiar czasu pracy poniżej 8 h dziennie i 40 h w tygodniu. Może to robić w dwóch formach: poprzez ustanowienie dodatkowych przerw w pracy, bądź też skrócenie czasu pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W ostatnim czasie rośnie popularność oferowanych przez niektórych pracodawców tzw. przerw regeneracyjnych w pokojach relaksu.

Ustawodawca szczególną ochroną przed wysokimi temperaturami w pracy objął pracowników młodocianych. Zabronione jest zatrudnianie młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza.

Za niezapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy i nieprzestrzeganie przepisów BHP pracodawcy grozi kara grzywny. W zależności od przewinienia wysokość grzywny może ona wynieść od 1 tysiąca do 30 tysięcy złotych./ MK