Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia pomieszczenia do palenia?

By |2021-02-25T08:35:31+00:0025 lutego, 2021|Prawo Cywilne, Prawo Pracy|

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ustawy ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych w o pomieszczeniach zakładów pracy. Jednakże przepisy ustawy dopuszczają możliwość wyznaczenia takiego pomieszczenia przez właściciela lub zarządcę [...]

Możliwość komentowania Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia pomieszczenia do palenia? została wyłączona

Refundacja leków w zakładzie pracy chronionej.

By |2021-02-23T13:22:01+00:0023 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Pracy|

Zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki z funduszu rehabilitacji przeznacza się m.in. na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych, na zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych. Pracodawca powinien ustalić regulamin wykorzystania środków [...]

Możliwość komentowania Refundacja leków w zakładzie pracy chronionej. została wyłączona

Czy pracodawca ma obowiązek ustosunkować się do wniosku pracownika w zakresie podwyższenia wynagrodzenia?

By |2021-02-22T09:34:59+00:0022 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Pracy|

Na gruncie przepisów prawa brak jest jakichkolwiek regulacji, które wskazywałyby termin w ciągu, którego pracodawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na złożony przez pracownika wniosek w zakresie podwyższenia wynagrodzenia. Co więcej, pracodawca nie ma prawnego obowiązku do ustosunkowania się co do złożonego wniosku. W związku z powyższym w razie złożenia przedmiotowego wniosku i braku odpowiedzi ze [...]

Możliwość komentowania Czy pracodawca ma obowiązek ustosunkować się do wniosku pracownika w zakresie podwyższenia wynagrodzenia? została wyłączona

Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w niedzielę i święta?

By |2021-02-15T10:09:20+00:0015 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Niedziele i święta są zwyczajowo dniami wolnymi od pracy, jednakże w niektórych przypadkach praca w takim okresie jest dozwolona Można ją wykonywać, gdy jest związania min. z prowadzeniem akcji ratowniczej,  w ruchu ciągły lub przy pracy zmianowej. Praca w święta może być świadczona w przypadku prac społecznie użytecznych i zapewniających codzienne potrzeby ludności. Jeśli pracodawca [...]

Możliwość komentowania Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w niedzielę i święta? została wyłączona

Odwołanie pracownika z urlopu.

By |2021-02-11T14:11:10+00:0011 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Urlop jest chroniony przez znaczną ilość norm prawnych, jest niezbywalny, a pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu. Ta ochrona znajduje jednak swoje ograniczenia w samym kodeksie pracy. Zgodnie z treścią art. 167 kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy [...]

Możliwość komentowania Odwołanie pracownika z urlopu. została wyłączona

Czy pracownik może uchylić się od kary nagany?

By |2021-02-09T07:36:34+00:009 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Pracy|

Zgodnie  z art. 108 kp pracodawca ma możliwość wymierzenia pracownikowi kary porządkowej upomnienia lub nagany. Kara taka może zostać zastosowana w przypadku nieprzestrzegania przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Pracownikowi, [...]

Możliwość komentowania Czy pracownik może uchylić się od kary nagany? została wyłączona

Czy zmiana przepisów kodeksu postępowania cywilnego zmusza powoda dochodzącego roszczeń ze stosunku pracy do przedstawienia akt pracowniczych dotyczących jego osoby?

By |2021-02-03T13:10:38+00:003 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Ostatnie obszerne zmiany w procedurze cywilnej doprowadziły również zmiany przepisów regulujących tzw. wnioski ewentualne formułowane w pozwie. Oznacza to, że w pozwie w sprawach pracowniczych nie musimy wykazywać, że nie jesteśmy wstanie sami uzyskać określonych dowodów – tu akt osobowych pracownika-  bowiem w pozwie możemy złożyć wniosek o to, aby to sąd wydał polecenie pozwanemu [...]

Możliwość komentowania Czy zmiana przepisów kodeksu postępowania cywilnego zmusza powoda dochodzącego roszczeń ze stosunku pracy do przedstawienia akt pracowniczych dotyczących jego osoby? została wyłączona

Prawo pracodawcy do ingerowania w wygląd zewnętrzny jego pracowników

By |2021-02-01T13:19:46+00:001 lutego, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

W przepisach prawa pracy, poza szczególnymi przypadkami dotyczącymi przestrzegania zasad BHP, nie odnajdziemy przepisów wprost uprawniających pracodawcę do ingerencji w wygląd jego pracowników. Czy zatem istnieje możliwość nakazania pracownikowi jego przestrzegania? Pracodawca może wprowadzić zasady ubioru pracowników w instrukcji lub regulaminie pracy. Zgodnie z art. 104 Kodeksu pracy, regulamin pracy ustala organizację i porządek w [...]

Możliwość komentowania Prawo pracodawcy do ingerowania w wygląd zewnętrzny jego pracowników została wyłączona

Jak liczyć okres zasiłkowy z powodu niezdolności do pracy na przełomie roku kalendarzowego?

By |2021-01-28T10:29:08+00:0028 stycznia, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

W przypadku niezdolności do pracy w skutek choroby powstała na przełomie roku, należy prawidłowo ustalić rodzaj świadczenia, jaki przysługuje pracownikowi, na dzień 31 grudnia 2020r., gdyż od tego zależy czy będzie kontynuowany zasiłek chorobowy czy naliczane wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Jeśli pracownik 31 grudnia ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, to od  1 stycznia [...]

Możliwość komentowania Jak liczyć okres zasiłkowy z powodu niezdolności do pracy na przełomie roku kalendarzowego? została wyłączona

W jakim terminie pracodawca może dyscyplinarnie zwolnić pracownika?

By |2021-01-22T13:34:11+00:0022 stycznia, 2021|Artykuł, Prawo Pracy|

Zwolnienie dyscyplinarne jest możliwe jedynie w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o naruszeniu obowiązków pracowniczych przez pracownika, które uzasadnia jego zdaniem zwolnienie dyscyplinarne. Miesięczny termin, w czasie którego można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, rozpoczyna się od dnia, w którym do pracodawcy dotarła wiarygodna informacja o naruszeniu przez pracownika obowiązków pracowniczych. Co [...]

Możliwość komentowania W jakim terminie pracodawca może dyscyplinarnie zwolnić pracownika? została wyłączona
Przejdź do góry