W przypadku niezdolności do pracy w skutek choroby powstała na przełomie roku, należy prawidłowo ustalić rodzaj świadczenia, jaki przysługuje pracownikowi, na dzień 31 grudnia 2020r., gdyż od tego zależy czy będzie kontynuowany zasiłek chorobowy czy naliczane wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Jeśli pracownik 31 grudnia ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, to od  1 stycznia świadczenie nadal mu się należy. Wówczas okres 33 dni (lub 14 dni), za który przysługuje wynagrodzenie chorobowe, należy liczyć od nowa. Jeśli pracownikowi 31 grudnia przysługuje prawo do zasiłku chorobowego w wyniku nieprzerwanej niezdolności do pracy, to od 1 stycznia nadal ma prawo do zasiłku za cały okres tej niezdolności./MK