Na gruncie przepisów prawa brak jest jakichkolwiek regulacji, które wskazywałyby termin w ciągu, którego pracodawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na złożony przez pracownika wniosek w zakresie podwyższenia wynagrodzenia. Co więcej, pracodawca nie ma prawnego obowiązku do ustosunkowania się co do złożonego wniosku. W związku z powyższym w razie złożenia przedmiotowego wniosku i braku odpowiedzi ze strony pracodawcy pracownikowi nie przysługuje żadne skuteczne narzędzie, którego zastosowanie obligowałyby pracodawcę do merytorycznego ustosunkowania się do wystąpienia pracownika./IM