Zwolnienie dyscyplinarne jest możliwe jedynie w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o naruszeniu obowiązków pracowniczych przez pracownika, które uzasadnia jego zdaniem zwolnienie dyscyplinarne. Miesięczny termin, w czasie którego można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, rozpoczyna się od dnia, w którym do pracodawcy dotarła wiarygodna informacja o naruszeniu przez pracownika obowiązków pracowniczych. Co więcej powyższy termin zostanie zachowany jeśli pracownik  w terminie 1 miesiąca otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu  umowy o pracę albo mógł się zapoznać z jego treścią./MK