About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 12 blog entries.

Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zwana dalej „Kodeks rodzinny i opiekuńczy” lub „k.r.o.”) obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Innymi słowy obowiązek alimentacyjny został unormowany, aby określić krąg osób względem [...]

By |2020-02-26T13:46:38+00:0014 marca, 2019|Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa została wyłączona

CZY SKŁADKI ZGROMADZONE W OFE LUB SUBKONCIE ZUS PODLEGAJĄ DZIEDZICZENIU ?

Co prawda ustawodawca wprost nie ustanowił instytucji dziedziczenia składek, o których mowa w tytule niniejszego artykułu, jednak ustanowił sposób ich podziało w przypadku śmierci osoby do której zgromadzone środki należały. Dopiero w przypadku gdy do podziału w sposób przewidziany przepisami nie dojdzie, w ustawie systemowej jest mowa o dziedziczeniu. Składki w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) [...]

By |2020-02-26T13:47:52+00:001 marca, 2019|Prawo Rodzinne, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|Możliwość komentowania CZY SKŁADKI ZGROMADZONE W OFE LUB SUBKONCIE ZUS PODLEGAJĄ DZIEDZICZENIU ? została wyłączona

ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE – NOWE UPRAWNIENIA KOMORNIKÓW ORAZ NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW

Na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2432) o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych ustawodawca wprowadził zmiany w szeregu ustaw w tym m.in. w ustawie z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego, w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym [...]

By |2020-02-26T13:49:14+00:0027 lutego, 2019|Prawo Pracy, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE – NOWE UPRAWNIENIA KOMORNIKÓW ORAZ NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW została wyłączona

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O URLOP?

Zasadniczo przepisy prawa pracy nie wskazują terminu, w którym pracownik powinien złożyć wniosek o urlop, zatem często pracownicy mają wątpliwości z jakim wyprzedzeniem powinni wystąpić do pracodawcy ze swoim żądaniem. Wskazać należy, że prawo do urlopu wypoczynkowego jest prawem osobistym i niezbywalnym, a pracownik, który je nabył, nie może się go zrzec ani przenieść na [...]

By |2020-02-26T13:47:57+00:0014 lutego, 2019|Prawo Pracy|Możliwość komentowania KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O URLOP? została wyłączona

DODATEK DO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ

Zasadniczo dla większości pracowników czasem przeznaczonym jest pracę jest dzień. Jednakże faktem jest, że tak na prawdę wiele osób pracuje w nocy m.in. lekarze, ochroniarze, górnicy, kolejarze, co jest to uzasadnione charakterem ich pracy. W związku z powyższym wykonywanie pracy w nocy, ze względu na zwiększoną uciążliwość musi podlegać szczególnemu uregulowaniu, gdyż z reguły pora [...]

By |2020-02-26T13:48:03+00:0030 stycznia, 2019|Prawo Pracy|0 komentarzy

Nowa ustawa o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Nadchodzi zima a co za tym idzie kolejna fala wyjazdów (zarówno krajowych jak i zagranicznych) czy to na święta czy też ferie zimowe. Wartym przypomnienia jest, iż w dniu 1 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która znacznie ułatwiła życie podróżujących. Co przewiduje nowa ustawa? Przede [...]

By |2020-02-26T13:48:22+00:0030 stycznia, 2019|Prawo Cywilne|0 komentarzy

Zmiany w prawie pracy

Rok 2019 poza zmianami opisywanymi we wcześniejszym artykule przynosi nowe rozwiązania, które w istotny sposób zmieniają sytuację pracownika. Zmianami tymi są przede wszystkim możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz powstanie tzw. pracowniczych planów kapitałowych. W niniejszym artykule skupimy się na pierwszej z wprowadzanych zmian. Celem wprowadzenia zmiany [...]

By |2020-02-26T13:48:27+00:0015 stycznia, 2019|Prawo Pracy|0 komentarzy

Przestępstwo zniesławienia

Zniesławienie znajduje się w specyficznej grupie przestępstw ściganych z tak zwanego oskarżenia prywatnego. W dużym uproszczeniu tryb prywatnoskargowy oznacza, iż w celu zainicjowania postępowania sądowego konieczne jest złożenie przez samego pokrzywdzonego lub jego pełnomocnika prywatnego aktu oskarżenia do sądu. Co do zasady w sprawach z oskarżenia prywatnego nie bierze udziału prokurator. Oczywiście kodeks postępowania karnego [...]

By |2019-02-07T07:14:53+00:0014 stycznia, 2019|Artykuł, Uncategorized|0 komentarzy

Spożywanie piwa bezalkoholowego w miejscu pracy

Obecnie na rynku produceni piw prześcigają się między sobą w produkcji piw bezalkoholowych. W sprzedaży pojawiają się ich coraz to nowe gatunki. Jednak czy tego rodzaju napoje mogą być spożywane w miejscu pracy bez jakichkolwiek konsekwencji ze strony pracodawcy, czy bezalkoholowy zimny radler na biurku w upalny dzień to dobry pomysł? Napojem alkoholowym w rozumieniu [...]

By |2019-03-04T12:50:13+00:0030 listopada, 2018|Artykuł|0 komentarzy
Go to Top