O admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 18 blog entries.

DODATEK DO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ

By |2020-02-26T13:48:03+00:0030 stycznia, 2019|Prawo Pracy|

Zasadniczo dla większości pracowników czasem przeznaczonym jest pracę jest dzień. Jednakże faktem jest, że tak na prawdę wiele osób pracuje w nocy m.in. lekarze, ochroniarze, górnicy, kolejarze, co jest to uzasadnione charakterem ich pracy. W związku z powyższym wykonywanie pracy w nocy, ze względu na zwiększoną uciążliwość musi podlegać szczególnemu uregulowaniu, gdyż z reguły pora [...]

Nowa ustawa o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

By |2020-02-26T13:48:22+00:0030 stycznia, 2019|Prawo Cywilne|

Nadchodzi zima a co za tym idzie kolejna fala wyjazdów (zarówno krajowych jak i zagranicznych) czy to na święta czy też ferie zimowe. Wartym przypomnienia jest, iż w dniu 1 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która znacznie ułatwiła życie podróżujących. Co przewiduje nowa ustawa? Przede [...]

Zmiany w prawie pracy

By |2020-02-26T13:48:27+00:0015 stycznia, 2019|Prawo Pracy|

Rok 2019 poza zmianami opisywanymi we wcześniejszym artykule przynosi nowe rozwiązania, które w istotny sposób zmieniają sytuację pracownika. Zmianami tymi są przede wszystkim możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz powstanie tzw. pracowniczych planów kapitałowych. W niniejszym artykule skupimy się na pierwszej z wprowadzanych zmian. Celem wprowadzenia zmiany [...]

Przestępstwo zniesławienia

By |2021-03-02T11:20:21+00:0014 stycznia, 2019|Artykuł, Prawo Karne|

Zniesławienie znajduje się w specyficznej grupie przestępstw ściganych z tak zwanego oskarżenia prywatnego. W dużym uproszczeniu tryb prywatnoskargowy oznacza, iż w celu zainicjowania postępowania sądowego konieczne jest złożenie przez samego pokrzywdzonego lub jego pełnomocnika prywatnego aktu oskarżenia do sądu. Co do zasady w sprawach z oskarżenia prywatnego nie bierze udziału prokurator. Oczywiście kodeks postępowania karnego [...]

Spożywanie piwa bezalkoholowego w miejscu pracy

By |2019-03-04T12:50:13+00:0030 listopada, 2018|Artykuł|

Obecnie na rynku produceni piw prześcigają się między sobą w produkcji piw bezalkoholowych. W sprzedaży pojawiają się ich coraz to nowe gatunki. Jednak czy tego rodzaju napoje mogą być spożywane w miejscu pracy bez jakichkolwiek konsekwencji ze strony pracodawcy, czy bezalkoholowy zimny radler na biurku w upalny dzień to dobry pomysł? Napojem alkoholowym w rozumieniu [...]

PODJĘCIE PRACY NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM – KONSEKWENCE DLA PRACOWNIKA

By |2019-02-07T07:20:22+00:0029 listopada, 2018|Artykuł|

Pracownik niezdolny do pracy, który przebywa na zwolnieniu lekarskim powinien, celem jak najszybszego powrotu do zdrowia wykorzystywać to zwolnienie zgodnie z zaleceniami lekarza. Niejednokrotnie przeszkodą w osiągnięciu ponownej zdolności do pracy jest wykonywanie pracy zarobkowej przez pracowników w trakcie tego zwolnienia, jak i podejmowanie innych czynności, które niekorzystnie wpłyną na ich zdrowie. Pracownik ma prawo [...]

WARUNKOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY

By |2019-02-07T07:18:33+00:0028 listopada, 2018|Artykuł|

W polskim ustawodawstwie karnym przyjęto koncepcję, w myśl której nie zawsze sprawca czynu zabronionego, któremu udowodniono winę i orzeczono wobec niego prawomocny wyrok karny będzie musiał odbywać karę. Pomijając już uprawnienie Prezydenta RP do stosowania konstytucyjnego prawa łaski wobec skazanych kodeks karny (dalej „k.k.”) przewidział tzw. środki probacyjne – czyli udzielenie sprawcy przestępstwa szansy na [...]

Przejdź do góry