Nadchodzi zima a co za tym idzie kolejna fala wyjazdów (zarówno krajowych jak i zagranicznych) czy to na święta czy też ferie zimowe. Wartym przypomnienia jest, iż w dniu 1 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która znacznie ułatwiła życie podróżujących. Co przewiduje nowa ustawa?

Przede wszystkim przewidziano regulacje zwiększające bezpieczeństwo podróżnych korzystających nie tylko z tradycyjnych biur podróży, ale także konstruujących indywidualne pakiety wakacyjne za pośrednictwem internetu, dostosowane do własnych potrzeb.

Usprawniono system zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności oraz procesu likwidacji skutków niewypłacalności (m.in. przez bezpośrednie składanie przez podróżnych roszczeń do ubezpieczyciela/banku, ograniczenie roli marszałka województwa, a więc korzyści zarówno dla podróżnych jak i marszałków województw).

Nowe prawo zakłada również, iż turysta może odstąpić od umowy w przypadku, gdy organizator wyjazdu podniesie cenę o więcej niż 8 procent – nie poniesie wówczas żadnych kosztów. W przypadku, gdy biuro podróży zastrzegło w umowie, że wycieczka może podrożeć (np. wzrosną ceny paliwa, kursy walut etc.), to w odwrotnej sytuacji musi obniżyć cenę imprezy.

Organizator wyjazdu może podnieść cenę najpóźniej na trzy tygodnie przed wyjazdem. Nadal ma do tego prawo tylko w trzech przypadkach: gdy podrożeje transport, np. z powodu podwyżek cen paliwa, gdy wzrosną podatki lub opłaty od usług turystycznych, np. lotniskowe lub też gdy wzrosną kursy walut. Należy pamiętać, iż możliwość podwyżki ceny organizator musi wpisać do umowy, inaczej nie może ich zmienić.

Turysta może bez konsekwencji odstąpić od umowy, gdy wystąpią nadzwyczajne okoliczności w miejscu wyjazdu – epidemia, wybuch wulkanu, zagrożenie terroryzmem. W takim przypadku organizator zwróci wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni. Klient nie poniesie też kosztów rezygnacji, jeśli biuro podróży zmieni główne warunki imprezy, np. miejsce, czas trwania czy rodzaj środka transportu. Można rozwiązać umowę także w innych sytuacjach, np. z powodów osobistych. Wtedy jednak należy się liczyć z tym, że biuro podróży potrąci sobie uzasadnioną opłatę za odstąpienie.

Nowa ustawa wydłuży także okres, w którym klient będzie miał prawo zareklamować usługę lub imprezę turystyczną. Przed wejściem w życie ustawy turysta miał 30 dni na zgłoszenie reklamacji wycieczki (przekroczenie tego terminu nie uniemożliwiało pociągnięcia do odpowiedzialności organizatora wycieczki, jednak znacznie to utrudniało). Pod rządami nowego aktu prawnego ten termin nie jest sprecyzowany, wprowadzony jest za to trzyletni termin przedawnienia wszelkich roszczeń, w którym klientowi przysługuje prawo do reklamowania usługi.

Pamiętać należy, iż zgodnie z art. 48 ust 1 nowej ustawy organizator turystyki  ponosi  odpowiedzialność  za  wykonanie usług  turystycznych  objętych  umową  o udział  w imprezie   turystycznej,   bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych. Zgodnie natomiast z Art. 50 ust 1 ustawy podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego.

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Przypominamy, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć dodatkowych informacji w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 003 138. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDO24.

Paweł Szczepańczyk