About CDO24

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far CDO24 has created 146 blog entries.

Rozbieżność zdań członków zespołu powypadkowego w przypadku wypadku przy pracy – kto wówczas decyduje?

Zasady określające sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania, a także zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy, a także skład zespołu powypadkowego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zgodnie z zapisami [...]

By |2020-09-18T12:30:42+00:0018 września, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Rozbieżność zdań członków zespołu powypadkowego w przypadku wypadku przy pracy – kto wówczas decyduje? została wyłączona

Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa.

Zgodnie z przepisami, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. W przypadku urodzenia się dziecka przed upływem trzystu dni od [...]

By |2020-09-17T09:56:23+00:0017 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa. została wyłączona

Zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia.

W czasach pandemii wielu pracodawców prowadzących określoną działalność gospodarczą popadło w finansowe tarapaty. Niektórzy z pracodawców skorzystali z dobrodziejstw tarczy antykryzysowej, ale nie wszyscy. Wobec czego pojawiały się „prośby” ze strony pracodawcy o zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia. Takie zrzeczenie jest jednak niemożliwe, gdyż prawo do wynagrodzenia jest niezbywalne i nawet jeżeli pracownik wyrazi na [...]

By |2020-09-16T09:03:50+00:0016 września, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia. została wyłączona

Unieważnienie małżeństwa cywilnego.

Małżeństwo zostaje zawarte w momencie złożenia przysięgi przez kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed duchownym. W niektórych wypadkach możliwe jest jednak unieważnienie takiego małżeństwa. Może ono być unieważnione (z punktu widzenia cywilnego, a nie kanonicznego) wtedy, gdy zawarła je osoba: dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym, która już pozostaje w związku małżeńskim, osoby będące krewnymi [...]

By |2020-09-15T10:54:53+00:0015 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Unieważnienie małżeństwa cywilnego. została wyłączona

Czy czynsz z tytułu najmu mieszkania, będącego wyłączną własnością małżonka wchodzi w skład majątku wspólnego?

Zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy  dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków należą do majątku wspólnego (art. 31 § 2 pkt. 2). Oznacza to, iż jeżeli małżonek nabył własność nieruchomości przed zawarciem małżeństwa, to mimo, że nieruchomość ta stanowi jest majątek osobisty, to w razie zawarcia umowy najmu, [...]

By |2020-09-14T12:14:54+00:0014 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Czy czynsz z tytułu najmu mieszkania, będącego wyłączną własnością małżonka wchodzi w skład majątku wspólnego? została wyłączona

Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych.

Regułą jest wypłata wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wynagrodzenie do rąk własnych pracownika może być dokonana wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Wspomniany wniosek powinien być złożonych w postaci papierowej lub elektronicznej. (art. 86 §3 k.p.)/KTK

By |2020-09-11T10:51:39+00:0011 września, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych. została wyłączona

Czy wiesz, że pracownikowi pozostającemu w stosunku pracy przysługuje płatny urlop szkoleniowy?

Pracownikowi pozostającemu w stosunku pracy przysługuje płatny urlop szkoleniowy, w wymiarze wynoszącym 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. Uwaga!: łącznie 21 dni urlopu szkoleniowego przysługuje pracownikowi w ostatnim roku studiów  - urlop ten przeznaczony jest na przygotowoanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się [...]

By |2020-09-10T12:55:49+00:0010 września, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy wiesz, że pracownikowi pozostającemu w stosunku pracy przysługuje płatny urlop szkoleniowy? została wyłączona

Dostęp do akt w sprawie karnej w postępowaniu przygotowawczym.

Nie każdy ma prawo przeglądać akta postępowania karnego w postępowaniu przygotowawczym (czyli prowadzonym jeszcze przez prokuratora lub policję). Zgodnie bowiem z art. 156 § 5 kodeksu postępowania karnego jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia [...]

By |2020-09-09T06:56:18+00:009 września, 2020|Artykuł, Prawo Karne|Możliwość komentowania Dostęp do akt w sprawie karnej w postępowaniu przygotowawczym. została wyłączona

Kiedy pracownik może zerwać umowę o pracę z dnia na dzień?

Nie tylko pracodawca został wyposażony w możliwość rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Także pracownik może odejść z pracy z dnia na dzień, w niektórych przypadkach. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w [...]

By |2020-09-08T10:26:27+00:008 września, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Kiedy pracownik może zerwać umowę o pracę z dnia na dzień? została wyłączona

Wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego.

Ciekawym jest fakt, iż jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wzrośnie wartość nieruchomości, to w razie jej zbycia, organ wykonawczy gminy uprawniony jest do żądania uiszczenia jednorazowej opłaty, która stanowi dochód gminy. Opłata ta ustalana jest w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, obliczonej jako różnica pomiędzy wartością nieruchomości sprzed uchwalenia [...]

By |2020-09-07T11:56:04+00:007 września, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego. została wyłączona
Go to Top