O CDO24

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far CDO24 has created 303 blog entries.

Kto bezwzględnie nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu?

By |2021-06-18T12:52:46+00:0018 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Zgodnie z art. 956 k.c. nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu: 1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych; 2) niewidomy, głuchy lub niemy; 3) kto nie może czytać i pisać; 4) kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament; 5)skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania./IM

Możliwość komentowania Kto bezwzględnie nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu? została wyłączona

Czy wierzyciel, który zażądał sporządzenia spisu inwentarza może odmówić przyjęcia należnego mu świadczenia?

By |2021-06-16T12:35:42+00:0016 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Zgodnie z art. 1031⁴ Kodeksu cywilnego wierzyciel, który zażądał sporządzenia spisu inwentarza, nie może odmówić przyjęcia należnego mu świadczenia, chociażby dług nie był jeszcze wymagalny./AB

Możliwość komentowania Czy wierzyciel, który zażądał sporządzenia spisu inwentarza może odmówić przyjęcia należnego mu świadczenia? została wyłączona

Czy nieskuteczne wydziedziczenie ma wpływ na prawo do zachowku?

By |2021-06-15T13:15:15+00:0015 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Ewentualna nieskuteczność wydziedziczenia wynikająca z niespełnienia wymagań zawartych w art. 1008 k.c. i art. 1009 k.c. pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych rozporządzeń testamentowych i jako taka nie podlega badaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Bezpodstawność wydziedziczenia powoduje, że osoba wydziedziczona bez przyczyny zostaje wyłączona od dziedziczenia ustawowego, ale może domagać się należnego jej [...]

Możliwość komentowania Czy nieskuteczne wydziedziczenie ma wpływ na prawo do zachowku? została wyłączona

Czym skutkuje przedwczesne złożenie oświadczenia o odrzucenia spadku?

By |2021-06-14T13:07:12+00:0014 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Osoba może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku począwszy od momentu, w którym się dowiedziała o swoim tytule powołania do spadku. Wcześniejsze odrzucenie spadku powodować będzie, iż takie oświadczenie będzie bezskuteczne o czym orzekł jednoznacznie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 października 2018r. Celem zobrazowania powyższego warto posłużyć się przykładem. Dnia 20 kwietnia 2021r. zmarł [...]

Możliwość komentowania Czym skutkuje przedwczesne złożenie oświadczenia o odrzucenia spadku? została wyłączona

Kiedy testament jest nieważny?

By |2021-06-11T13:43:59+00:0011 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli lub pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści lub pod wpływem groźby./BJ  

Możliwość komentowania Kiedy testament jest nieważny? została wyłączona

Skutki rozporządzenia przedmiotami majątkowymi wyczerpującymi prawie całą masę spadkową

By |2021-06-10T13:24:24+00:0010 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne|

Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w [...]

Możliwość komentowania Skutki rozporządzenia przedmiotami majątkowymi wyczerpującymi prawie całą masę spadkową została wyłączona

Jakie są obowiązki wykonawcy testamentu?

By |2021-06-09T06:52:29+00:009 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Spadkodawca może powołać wykonawcę testamentu do sprawowania zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem. Jeżeli jednak spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy zwykłe i polecenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą, a w każdym razie niezwłocznie [...]

Możliwość komentowania Jakie są obowiązki wykonawcy testamentu? została wyłączona

Na czym polega zachowanie spadku dla innej osoby?

By |2021-06-08T13:58:36+00:008 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Postanowienie testamentu, przez które spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę do zachowania nabytego spadku i do pozostawienia go innej osobie, ma tylko ten skutek, że ta inna osoba jest powołana do spadku na wypadek, gdyby spadkobierca nie chciał lub nie mógł być spadkobiercą. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, iż spadkobierca bez takiego ograniczenia nie [...]

Możliwość komentowania Na czym polega zachowanie spadku dla innej osoby? została wyłączona

Czy można za życia spadkodawcy zrzec się spadku?

By |2021-06-07T13:03:04+00:007 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Często przyszli spadkobiercy, którzy nie chcą dziedziczyć np. z uwagi na przeciążenie spadku długami dążą do tego aby już za życia „odrzucić” spadek. Podkreślić należy, że odrzucenie spadku jest możliwe jedynie po śmierci spadkodawcy (w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania). Za życia spadkodawcy spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym [...]

Możliwość komentowania Czy można za życia spadkodawcy zrzec się spadku? została wyłączona

Czy wiesz od czego zależy forma umowy o dział spadku?

By |2021-06-01T12:19:26+00:001 czerwca, 2021|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|

Forma umowy o dział spadku zależna jest od tego jakiego rodzaju składników majątkowych dotyczy. Jeżeli w skład w spadku, który podlega działowi wchodzi nieruchomość, wówczas umowa taka musi bezwzględnie zostać zawarta w formie aktu notarialnego (art. 1037 § 2 k.c.). W przypadku zaś, gdy dzielone są inne składniki majątku, umowa o dział może zostać zawarta [...]

Możliwość komentowania Czy wiesz od czego zależy forma umowy o dział spadku? została wyłączona
Przejdź do góry