About CDO24

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far CDO24 has created 98 blog entries.

Kompensata Państwowa

Państwowa kompensata jest to świadczenie pieniężne, którego mogą domagać się ofiary przestępstw oraz osoby najbliższe ofiar, które w wyniku przestępstw poniosły śmierć. Kompensatę przyznaje się jedynie wówczas i w takiej wysokości, w jakiej osoba uprawniona nie może uzyskać pokrycia utraconych zarobków, innych środków utrzymania od sprawcy lub sprawców przestępstwa, z tytułu ubezpieczenia, ze środków pomocy [...]

By |2020-07-10T09:38:27+00:0010 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne|Możliwość komentowania Kompensata Państwowa została wyłączona

Kto odpowiada za niezapięte pasy bezpieczeństwa? Kierujący czy pasażer?

Za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa odpowiada osoba która tego obowiązku nie dopełniła. Ponadto informuję, że niezależnie od mandatu który może zostać nałożony na pasażera za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, kierujący pojazdem również (dodatkowo) może zostać ukarany mandatem w wys. 100 zł za kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa (art. 45 ust. [...]

By |2020-07-10T09:23:54+00:0010 lipca, 2020|Artykuł, Prawo o ruchu drogowym|Możliwość komentowania Kto odpowiada za niezapięte pasy bezpieczeństwa? Kierujący czy pasażer? została wyłączona

Opłata dodatkowa za parking

Często mylimy mandat karny za wykroczenie (który jest udzielany na mocy kodeksu wykroczeń i kodeksu w sprawach o wykroczenia) od wezwania do zapłaty za zaparkowanie samochodu bez uiszczenia opłaty. W tym drugim przypadku opłata jest naliczana na podstawie regulaminu danego parkingu lub uchwały urzędu, który jest właścicielem tego parkingu. Jeżeli nie zgadzamy się z treścią [...]

By |2020-07-09T12:18:52+00:009 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne, Prawo o ruchu drogowym|Możliwość komentowania Opłata dodatkowa za parking została wyłączona

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

Jeżeli kupujemy coś w Internecie, przez telefon, czy na jakiejkolwiek prezentacji przysłowiowych garnków to przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Wystarczy jedynie wysłać oświadczenie sprzedawcy w terminie 14 dni od daty zakupu i zwrócić towar. Należy jednak pamiętać, że to uprawnienie przysługuje tylko w przypadku umów zawieranych na odległość lub zawieranych [...]

By |2020-07-09T12:02:19+00:009 lipca, 2020|Uncategorized|Możliwość komentowania Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży została wyłączona

Instytucja tzw. „współwłasności koniecznej”

Prawo własności danej rzeczy może przysługiwać jednej lub kilku osobom. W przypadku gdy prawo własności tej samej rzeczy służy więcej niż jednej osobie, mamy do czynienia ze współwłasnością.  W celu doprowadzenia do władania rzeczą wyłącznie przez jednego ze współwłaścicieli, na podstawie art. 210 Kodeksu cywilnego każdemu ze współwłaścicieli przysługuje roszczenie o zniesienie współwłasności. W tym [...]

By |2020-07-08T13:36:35+00:008 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Instytucja tzw. „współwłasności koniecznej” została wyłączona

Czy sąd ma możliwość sprawdzenia poprawności wyboru Społecznego Inspektora Pracy?

Zgodnie z przepisami ustawy o społecznej inspekcji pracy organizacja, wybór, funkcjonowanie, a także odwołanie społecznego inspektora pracy. Pojawia się pytanie – czy istnieje prawna możliwość ingerowania przez organy zewnętrzne w proces wyboru inspektora? Utrwalone stanowisko judykatury, wskazuje że niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o ustalenie zgodności z prawem wyboru społecznego inspektora pracy, ponieważ wybór [...]

By |2020-07-07T13:56:15+00:007 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Czy sąd ma możliwość sprawdzenia poprawności wyboru Społecznego Inspektora Pracy? została wyłączona

Charakter ochrony pracownika na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia  23 maja 1991 r. o związkach zawodowych pracodawca bez zgody Zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo [...]

By |2020-07-06T11:09:46+00:006 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Charakter ochrony pracownika na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych została wyłączona

Czy Komisja lekarska ZUS może zmienić orzeczenie lekarza orzecznika ZUS na niekorzyść ubezpieczonego?

Zgodnie z art. 16 ust. 1  ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.). stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ustala lekarz orzecznik lub komisja lekarska. Jednocześnie, [...]

By |2020-07-06T10:58:08+00:006 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Ubezpieczeń Społecznych|Możliwość komentowania Czy Komisja lekarska ZUS może zmienić orzeczenie lekarza orzecznika ZUS na niekorzyść ubezpieczonego? została wyłączona

Nieprawomocny wyrok sądu pierwszej instancji, a przywrócenie do pracy

Dnia 4 lipca 2019r. na mocy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ustaw w Kodeksie postępowania cywilnego  zmieniono  brzmienie art. 477² § 2.  Dotychczasowa jego treść nadawała uprawnienie sądowi, aby ten na wniosek pracownika, mógł nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy tylko wówczas, gdy uznał [...]

By |2020-07-03T08:38:44+00:003 lipca, 2020|Artykuł, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Nieprawomocny wyrok sądu pierwszej instancji, a przywrócenie do pracy została wyłączona

Skrzyżowanie, które nie jest skrzyżowaniem

Skrzyżowanie to, zgodnie z prawem o ruchu drogowym: „przecięcie się na jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie (…). Określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej (…) z drogą wewnętrzną. Powyższy zapis ma wbrew pozorom niebagatelne znaczenie dla kierowców, otóż wiele znaków drogowych np. zakaz zatrzymywania się  obowiązuje do najbliższego [...]

By |2020-07-02T13:10:51+00:002 lipca, 2020|Artykuł, Prawo o ruchu drogowym|Możliwość komentowania Skrzyżowanie, które nie jest skrzyżowaniem została wyłączona