About CDO24

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far CDO24 has created 53 blog entries.

Czy komornik może ściągnąć spłacony dług?

Zdarzają się problemy, że wierzyciel składa wniosek o wszczęcie egzekucji, mimo dobrowolnej spłaty należności przez dłużnika. Niestety Komornik nie jest ani uprawniony, ani zobowiązany badać rzeczywistego istnienia zobowiązania, dlatego w związku ze złożonym wnioskiem robi egzekucję. Wszystkie te problemy można rozwiązać przy użyciu kilku przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Chodzi tutaj o tzw. powództwa przeciwegzekucyjne, o [...]

By |2020-05-27T12:51:34+00:0027 maja, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Czy komornik może ściągnąć spłacony dług? została wyłączona

Bon 1000 złotych plus na wakacje: Kto dostanie pieniądze na urlop?

Rząd planuje wdrożenie w drugiej połowie tego roku programy tzw. 1000 złotych plus, który  ma być sposobem na wsparcie zestresowanych Polaków, a także rodzimej branży turystycznej, która ucierpiała przez koronawirusa. W ramach powyższej kwoty 90 procent dodatku pokryje rząd, 10 procent – pracodawca, jednakże jeśli pracodawca odmówi dołożenia tych 100 złotych pieniądze nie zostaną wypłacone [...]

By |2020-05-22T11:03:19+00:0022 maja, 2020|Prawo Cywilne, Prawo Pracy|Możliwość komentowania Bon 1000 złotych plus na wakacje: Kto dostanie pieniądze na urlop? została wyłączona

Czy można spożywać alkohol w trakcie prowadzenia pojazdu?

Podkreślenia wymaga fakt, że nie jest bowiem nigdzie określone w przepisach, że nie możemy spożywać alkoholu w trakcie prowadzenia pojazdu, jest jedynie określone, że podczas kontroli drogowej, badanie poziomu wydychanego alkoholu, nie może przekroczyć 0,2 promila. Zatem jeżeli w trakcie jazdy napijemy się piwa - czego nie polecamy - nikt nie może nas ukarać pod [...]

By |2020-05-19T13:19:27+00:0019 maja, 2020|Uncategorized|Możliwość komentowania Czy można spożywać alkohol w trakcie prowadzenia pojazdu? została wyłączona

Czy telefoniczne bądź przesłane pracownikowi w formie e-mail wypowiedzenie umowę o pracę jest skuteczne?

Zgodnie z treścią art. 30 § 3 Kodeksu pracy, oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczające jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Należy w tym miejscu także wskazać, iż oświadczenie woli złożone w formie [...]

By |2020-05-12T07:30:46+00:0012 maja, 2020|Uncategorized|Możliwość komentowania Czy telefoniczne bądź przesłane pracownikowi w formie e-mail wypowiedzenie umowę o pracę jest skuteczne? została wyłączona

PRAWO PRACOWNIKA DO POWSTRZYMANIA SIĘ OD WYKONYWANIA PRACY ORAZ ODDALENIA SIĘ Z MIEJSCA ZAGROŻENIA

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, zgodnie z  art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141; dalej: k.p.). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w jednym z [...]

By |2020-04-02T11:49:51+00:007 kwietnia, 2020|Uncategorized|Możliwość komentowania PRAWO PRACOWNIKA DO POWSTRZYMANIA SIĘ OD WYKONYWANIA PRACY ORAZ ODDALENIA SIĘ Z MIEJSCA ZAGROŻENIA została wyłączona

Koronawirus a prawo pracy.

Rok 2020 przyniósł ze sobą wieść o nowym wirusie, który w zastraszającym tempie rozprzestrzenił się ze swojego źródła w Azji na powierzchnię wszystkich pozostałych kontynentów. Niestety dotarł także do Polski, a z nim nowe wyzwania dla obywateli RP. Rządy wszystkich Państw w których pojawił się wirus SARS-CoV-2 wprowadzają regulacje mające na celu przerwanie tzw. „pasa [...]

By |2020-03-31T13:33:27+00:0031 marca, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Koronawirus a prawo pracy. została wyłączona

Zaległy urlop wypoczynkowy

Nowy rok łączy się z problemem niewykorzystanego urlopu z roku poprzedniego. Często pracownicy pytają czy mają możliwość wykorzystania tegoż urlopu oraz w jakim terminie powinni to uczynić. W poniższym artykule przybliżymy zasady i termin wykorzystania zaległego urlopu. Zgodnie z art. Art. 161 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w [...]

By |2020-03-24T14:27:31+00:0024 marca, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Zaległy urlop wypoczynkowy została wyłączona

Kiedy złożyć wniosek o urlop?

Zasadniczo przepisy prawa pracy nie wskazują terminu, w którym pracownik powinien złożyć wniosek o urlop, zatem często pracownicy mają wątpliwości z jakim wyprzedzeniem powinni wystąpić do pracodawcy ze swoim żądaniem. Wskazać należy, że prawo do urlopu wypoczynkowego jest prawem osobistym i niezbywalnym, a pracownik, który je nabył, nie może się go zrzec ani przenieść na [...]

By |2020-03-17T12:17:52+00:0017 marca, 2020|Prawo Pracy|Możliwość komentowania Kiedy złożyć wniosek o urlop? została wyłączona

Upadłość konsumencka

Instytucja upadłości konsumenckiej, zgodnie z danymi statystycznymi jest coraz popularniejszą formą wyjścia z trudnej sytuacji finansowej osób fizycznych. Fakt, iż rośnie świadomość społeczeństwa w zakresie możliwości skorzystania z takiego rozwiązania jest bardzo dobrą tendencją. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, iż wciąż wiedza na ten temat jest bardzo powierzchowna, a wielu zainteresowanych nie posiada informacji jakie [...]

By |2020-03-17T12:18:02+00:0010 marca, 2020|Artykuł, Prawo Cywilne|Możliwość komentowania Upadłość konsumencka została wyłączona

Przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony

Celem walki z niestabilnością zatrudnienia oraz z nadużywaniem przez pracodawców praktyki zawierania z pracownikami umów na czas określony, Ustawodawca wprowadził do kodeksu pracy przepisy regulujące sposób przekształcania umów zawieranych na czas określony w umowy na czas nieokreślony. Impulsem dla dokonania zmian w prawie pracy stanowił dorobek pracy Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W [...]

By |2020-03-03T09:50:51+00:003 marca, 2020|Uncategorized|Możliwość komentowania Przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony została wyłączona