Regułą jest wypłata wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wynagrodzenie do rąk własnych pracownika może być dokonana wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Wspomniany wniosek powinien być złożonych w postaci papierowej lub elektronicznej. (art. 86 §3 k.p.)/KTK