Czy wiesz, że pracownikowi pozostającemu w stosunku pracy przysługuje płatny urlop szkoleniowy, w wymiarze wynoszącym 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. Uwaga!: łącznie 21 dni urlopu szkoleniowego przysługuje pracownikowi w ostatnim roku studiów  – urlop ten przeznaczony jest na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się do przystąpienia do egzaminu dyplomowego (art. 1032 k.p.)./KTK