Pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin przysługuje prawo do przerwy w pracy trwającej minimum 15 minut, którą wlicza się do czasu pracy i za którą pracownikowi przysługuje wynagrodzenie (podstawa prawna: art. 134 Kodeksu pracy)./KTK