NOWE ZASADY UDZIELENIA URLOPÓW WYPOCZNKOWYCH. „PROJEKT USTAWY TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0”

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 4 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 zmieniającej m.in. Kodeks pracy pracodawca w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu./AB