W 2020 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.600 zł brutto, czyli 1.920,62 zł netto (na rękę dla pracownika). Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, że pensja netto (określona powyżej) stanowi jedynie 60% wszystkich ponoszonych kosztów. Pozostałe koszty to składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Łączny koszt pracodawcy przy wypłacaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3 132,48 zł./BJ