Zasiłek solidarnościowy przysługuje w sytuacji, gdy po 15 marca 2020r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub umowa o pracę zawarta na czas określony wygasła po tym terminie. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek./AK