Nie tylko pracodawca został wyposażony w możliwość rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Także pracownik może odejść z pracy z dnia na dzień, w niektórych przypadkach. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe, oraz w przypadku, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Warto pamiętać, że w każdym innym przypadku należy przepracować u pracodawcy okres wypowiedzenia, o ile ten się nie zgodzi na skrócenie./BJ